Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Biblia

Noutăți

Declarații Oficiale

Protejarea misiunii în medii sociale aflate în schimbare

Adventiștii de ziua a șaptea sunt implicați în împlinirea misiunii de a le transmite tuturor popoarelor evanghelia veșnică a dragostei lui Dumnezeu, conducându-le să Îl accepte pe Isus ca Domn și Mântuitor personal, să se unească cu biserica rămășiței și să se pregătească pentru revenirea Lui iminentă. Această misiune este

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la zecime și destinația ei

Din când în când au loc evenimente care îi determină pe unii membri ai bisericii sau biserici locale bine intenționate să se gândească să nu returneze zecimea conferinței/ misiunii/ uniunii de biserici locale prin intermediul bisericii locale în care sunt membri. Practica cu privire la zecime, care este detaliată în

Declarații Oficiale

Violența domestică

Violența domestică este definită ca fiind un atac de orice fel – verbal, fizic, emoțional, sexual sau neglijarea activă sau pasivă – comis de una sau mai multe persoane împotriva unui alt membru al familiei, indiferent dacă cei implicați sunt căsătoriți, sunt rude, trăiesc împreună sau separat sau sunt foști

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la abuz și violența domestică

Adventiștii de ziua a șaptea susțin demnitatea și valoarea fiecărei ființe umane și condamnă toate formele de abuz fizic, sexual și emoțional și violența domestică. Recunoaștem extinderea mondială a acestei probleme și efectele grave, pe termen lung, asupra vieților tuturor celor implicați. În opinia noastră, creștinii ar trebui să reacționeze

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la valorile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

VALORILE NOASTRE Valorile adventiste de ziua a șaptea își au fundamentul în revelația lui Dumnezeu prin intermediul Bibliei și al vieții lui Isus Hristos. Identitatea și chemarea noastră își au originea în modul în care înțelegem profețiile biblice, în special pe cele referitoare la perioada care precede revenirea lui Isus.

Declarații Oficiale

Uniunile între persoane de același sex

De-a lungul ultimelor decenii, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a simțit nevoia să-și declare clar, pe diferite căi, poziția cu privire la căsătorie, familie și sexualitatea umană. Aceste subiecte reprezintă cauza multor probleme cu care se confruntă societatea. Ceea ce timp de secole s-a considerat a fi o morală

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la transsexualitate

Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la nevoile și provocările cu care se confruntă bărbații și femeile transsexuale și prezența lor în societățile din întreaga lume ridică întrebări importante nu doar în rândul celor afectați de fenomenul transsexualității, ci și în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Deși luptele

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la toleranță

Adventiștii de ziua a șaptea susțin proclamarea anului 1995 ca An al toleranței de către Organizația Națiunilor Unite. Proclamarea Anului toleranței are loc la un moment oportun, intoleranța abundând pe toate continentele – extremism religios bigot, rasism, tribalism, epurări etnice, ostilitate la nivel lingvistic și alte forme de terorism și

Declarații Oficiale

Serviciul militar

Ca parte a Bisericii mondiale a adventiştilor de ziua a şaptea, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România mărturiseşte aceeaşi credinţă şi se conduce după aceleaşi principii morale şi de organizare ca şi Biserica mondială. Ea consideră Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi, deci, autoritatea supremă de