Declarație cu privire la războiul din Ucraina

Declarație cu privire la războiul din Ucraina

Bruxelles, 18 martie 2022 Europa se confruntă cu cea mai gravă situație conflictuală de pe continent după  cel de-al Doilea Război Mondial din cauza gravității invadării unui stat suveran de un altul. La acest conflict se adaugă pericolul implicării țărilor vecine sau al escaladării tipului de arme folosite și, mai presus de toate, al situației…

Read MoreLong right arrow

O omenire: O declarație despre relațiile umane care abordează rasismul, sistemul castelor, tribalismul și etnocentrismul

Datoria morală de a proclama principiile biblice în tratarea celorlalte ființe umane a devenit primordială în contextul în care lumea recunoaște din ce în ce mai mult flagelul încă existent al nedreptății rasiale, al conflictelor între triburi și al bigotismului sistemului castelor care afectează milioane de persoane din toate societățile și regiunile lumii. Dumnezeu „a…

Read MoreLong right arrow

By Design Biology: Știința vieții în concepția biblică cu privire la lume și viață

Toți cei care sunt preocupați de predarea biologiei din perspectiva concepției biblice cu privire la lume și viață primesc o veste bună: publicarea manualului By…

Long right arrow Read More

Principii creștine pentru intervenții genetice

Introducere Majoritatea progreselor în genetică sunt rezultatul creșterii gradului de cunoaștere cu privire la structura genelor, nu numai în cazul omului, ci în cazul tuturor formele de viață de pe Pământ (cuvintele scrise cu caractere cursive sunt definite într-un glosar găsit la sfârșitul acestui document). Printre acestea se numără cartografierea genetică, noi mijloace de testare…

Read MoreLong right arrow

Considerații cu privire la reproducerea umană asistată medical

Progresul în ce privește tehnologia medicală a făcut posibilă realizarea unei serii de intervenții concepute pentru asistarea reproducerii umane. Proceduri precum inseminarea artificială, fertilizarea in vitro, maternitatea de substituție, transferul de embrioni și clonarea oferă din ce în ce mai multe opțiuni pentru reproducerea umană. Aceste intervenții ridică probleme serioase de natură etică pentru creștinii…

Read MoreLong right arrow

SIDA – un răspuns al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Introducere SIDA (sindromul imounodeficienței dobândite) se răspândește de la o săptămână la alta. Ne temem pentru noi și pentru familiile noastre și ne îngrijorăm nevăzând nicio perspectivă de dezvoltare a unui vaccin sau a unui tratament în următorii ani. Mai presus de toate, dorind să fim puternici, ne simțim nepuntincioși în fața a ceea ce…

Read MoreLong right arrow

Site-urile web ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Prezența bisericilor, a organizațiilor administrative și a instituțiilor adventiste în întreaga lume a dus la o recunoaștere globală a Bisericii. Percepția publică cu privire la familia mondială a adventiștilor de ziua a șaptea este influențată de viața credincioșilor, de acțiunile fiecărei organizații, de serviciile și programele Bisericii și de aspectul proprietăților ei. Biserica a adoptat…

Read MoreLong right arrow

Ghid pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în contextul schimbărilor de atitudine din societate cu privire la homosexualitate și alte practici sexuale

Idealul divin cu privire la sexualitate și căsătorie Problemele legate de sexualitate și căsătorie pot fi văzute în adevărata lor lumină atunci când sunt analizate în contextul idealului divin pentru ființele umane. Activitatea de creație a lui Dumnezeu a culminat cu crearea omului după chipul Său, ca bărbat și femeie, și crearea instituției căsătoriei. Căsătoria,…

Read MoreLong right arrow

Imunizarea

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea pune un accent puternic pe sănătate și starea de bine. Atenția acordată sănătății are la bază revelația biblică, scrierile inspirate ale lui Ellen G. White (pionieră a Bisericii) și literatura de specialitate. În consecință, încurajăm imunizarea/ vaccinarea responsabilă și nu avem motive de natură religioasă pentru a nu-i încuraja…

Read MoreLong right arrow

Ghid cu privire la mărcile înregistrate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Linii directoare Mărcile înregistrate ale Bisericii precum „Seventh-day Adventist” [adventist de ziua a șaptea], „Adventist” [adventist] și „Ministry” [departament/ lucrare] pot fi folosite doar în legătură cu diferitele domenii de activitate ale bisericii și cu activitățile necomerciale ale unor asociații profesionale și grupuri formate din membri laici autorizate în prealabil. Folosirea acestor mărci înregistrate va…

Read MoreLong right arrow

Ghid cu privire la utilizarea zecimii

Introducere Planul lui Dumnezeu este ca lucrarea Sa pe acest Pământ să fie susținută prin zecimile și darurile de bunăvoie ale poporului Său. Zecimea este principala sursă de finanțare folosită de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea pentru proclamarea evangheliei în toată lumea, aceasta constând în demersuri echilibrate și cuprinzătoare de a transmite evanghelia publicului…

Read MoreLong right arrow

Hărțuirea sexuală – Ghid

1. Conduita personală. Angajații organizațiilor adventiste trebuie să fie exemple vii ale unei vieți asemenea vieții lui Hristos și ar trebui să evite tot ceea ce pare a fi rău. Ei nu ar trebui să adopte nici măcar pentru o clipă un comportament sexual dăunător față de ei înșiși sau față de alții sau care…

Read MoreLong right arrow

Filosofia adventistă de ziua a șaptea cu privire la muzică – Ghid

Dumnezeu a împletit muzica în țesătura creației Sale. Când El a făcut toate lucrurile, „stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38:7). Cartea Apocalipsei descrie cerul ca fiind un loc în care se înalță neîncetat laude, cântece de adorare la adresa lui Dumnezeu și a Mielului…

Read MoreLong right arrow

Hărțuirea

1. Mediul de lucru. Conferința Generală își recunoaște responsabilitatea față de toți anjajații de a asigura un mediu de lucru în care să nu existe cazuri de hărțuire. Aceasta se străduiește să formeze acest mediu prin conștientizarea angajaților cu privire la faptul că hărțuirea este ilegală și nu va fi tolerată de Conferința Generală. Ea…

Read MoreLong right arrow

Ghid pentru implicarea în misiunea globală

Utilizarea Bibliei sau a „scrierilor sacre” în misiune Când construim punți spre cei care nu sunt creștini, utilizarea „scrierilor lor sacre” ar putea fi foarte utilă într-o primă fază pentru a da dovadă de sensibilitate și a-i conduce pe căi care le sunt oarecum familiare. Acestea pot conține elemente ale adevărului care se regăsesc în…

Read MoreLong right arrow

Ghid cu privire la relațiile dintre angajat și angajator

Introducere Membrii, entitățile și instituțiile adventiste de ziua a șaptea se regăsesc în majoritatea sistemelor politice și juridice ale lumii. Din când în când, membrii și administratorii Bisericii cer sfaturi cu privire la modul în care creștinii ar trebui să răspundă solicitărilor sau cererilor adresate de angajatori, organizații și guverne. Dată fiind diversitatea contextelor politice,…

Read MoreLong right arrow

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și epidemia de SIDA – instrucțiuni

Argument Epidemia globală de SIDA afectează misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de a duce evanghelia în întreaga lume. Conducătorii Bisericii sunt chemați să răspundă prin inițiative în domenii precum educația, prevenția și serviciile comunitare, precum și prin fapte personale de bunătate față de persoanele și familiile afectate de această criză. SIDA nu ține…

Read MoreLong right arrow

Ghidul cu privire la avort

Instrucțiuni În numeroase societăți contemporane au izbucnit conflicte cu privire la caracterul moral al practicării avortului.1 Astfel de conflicte au afectat și numeroși creștini care doresc să accepte responsabilitatea de a proteja viața umană încă din stadiul prenatal, în timp ce protejează și libertatea personală a femeilor. În încercarea de a respecta principiile Scripturii și…

Read MoreLong right arrow

Angajamentul față de sănătate și vindecare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își reînnoiește angajamentul și obiectivele lucrării de sănătate, având ca scop starea de bine a membrilor săi și a comunităților pe care le slujește, precum și îmbunătățirea sănătății la nivel global. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea își reiterează angajamentul față de principiile demnității și echității…

Read MoreLong right arrow

Educarea și protejarea copiilor

Adventiştii de ziua a şaptea acordă o mare importanță copiilor. În lumina Bibliei, copiii sunt priviţi ca fiind daruri preţioase oferite de Dumnezeu, încredinţate în grija părinţilor, a familiei, a comunităţii de credinţă şi a societăţii în general. Copiii au un potenţial enorm de a aduce contribuţii pozitive în Biserică şi în societate. Atenţia acordată…

Read MoreLong right arrow