Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Grija pentru creație – o declarație cu privire la mediu

Grija pentru creație – o declarație cu privire la mediu

Lumea în care trăim este un dar născut din iubirea unui Dumnezeu Creator, un dar din partea Celui care „a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor” (Apocalipsa 14:7; 11:17,18). În cadrul creației, El a așezat în mod intenționat ființele umane în relație cu El, cu alte persoane și cu lumea înconjurătoare. Așadar, în calitate de credincioși adventiști de ziua a șaptea, noi credem că protejarea și îngrijirea naturii sunt strâns legate de slujirea Lui.

Dumnezeu a pus deoparte Sabatul zilei a șaptea ca un semn permanent de aducere aminte a lucrării Sale creatoare și a întemeierii lumii. Odihnindu-se în această zi, credincioșii adventiști de ziua a șaptea întăresc această semnificație specială a relației cu Creatorul și cu creația Sa. Respectarea Sabatului subliniază importanța integrării noastre în lumea care ne înconjoară.

Decizia ființei umane de a nu asculta de Dumnezeu a distrus ordinea inițială din cadrul creației, ducând la o lipsă de armonie străină intențiilor Sale. Prin urmare, aerul și apele noastre sunt poluate, fauna și flora sunt prădate, iar resursele naturale sunt exploatate. Considerând ființele umane ca fiind parte a creației lui Dumnezeu, preocuparea noastră față de mediu se răsfrânge și asupra stilului de viață și sănătății personale. Susținem un stil de viață echilibrat și respingem folosirea de substanțe precum tutunul, alcoolul și alte droguri dăunătoare organismului și care epuizează resursele pământului; promovăm, de asemenea, o dietă vegetariană simplă.

Credincioșii adventiști de ziua a șaptea întrețin relații de respect și cooperare cu toți oamenii, recunoscând originea noastră comună și considerând demnitatea noastră umană ca fiind un dar din partea Creatorului. Deoarece sărăcia și degradarea mediului sunt strâns legate, ne luăm angajamentul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții tuturor oamenilor. Ținta noastră este dezvoltarea durabilă a resurselor în timp ce venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor.

Progresul autentic în îngrijirea mediului depinde atât de efortul nostru individual, cât și de cel colectiv. Acceptăm provocarea de a lucra pentru restaurarea planului divin inițial și, conduși de credința în Dumnezeu, ne luăm angajamentul de a promova, printr-o viață de slujire a lui Dumnezeu și a omenirii, atât vindecarea individuală, cât și restaurarea mediului.

Luându-ne acest angajament, ne recunoaștem rolul de administratori ai creației lui Dumnezeu și credința într-o restaurare totală ce va avea loc doar atunci când Dumnezeu va face toate lucrurile noi.

Această declaraţie a fost votată în data de 12 octombrie 1992 în cadrul consiliul anual al Comitetului Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, desfășurat în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print