Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Răspuns la documentul „O recunoaștere a creației”

Răspuns la documentul „O recunoaștere a creației”

Ținând cont de faptul că:

Convingerea cu privire la creația literală, în șase zile, este indisolubil legată de autoritatea Scripturii,

Această convingere se împletește cu alte doctrine biblice precum Sabatul și răscumpărarea și

Adventiștii de ziua a șaptea înțeleg misiunea așa cum este descrisă în Apocalipsa 14:6,7, constând și într-un apel adresat lumii de a se închina lui Dumnezeu, în calitatea Sa de Creator,

Noi, membrii Comitetului Executiv al Conferinței Generale, reuniți în cadrul consiliului anual din anul 2004, declarăm următoarele ca răspuns la documentul O recunoaștere a creației [An Affirmation of Creation], înaintat de organizatorii Conferințelor mondiale despre credință și știință:

Susținem cu tărie recunoașterea poziției noastre biblice istorice cu privire la credința într-o creație literală, recentă, care a avut loc în șase zile.

Facem apel ca documentul, însoțit de acest răspuns, să fie transmis în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din toată lumea, folosindu-se toate canalele de comunicare disponibile, în principalele limbi vorbite de credincioșii adventiști.

Reconfirmăm înțelegerea adventistă de ziua a șaptea cu privire la istoricitatea primelor 11 capitole din Geneza – cele șapte zile ale creației au fost zile literale, de 24 de ore, care au format împreună o săptămână, așa cum o înțelegem și în prezent, iar potopul a avut natură globală.

Facem apel la toate comitetele și la toți educatorii din instituțiile de învățământ adventiste de ziua a șaptea de la toate nivelurile să continue să suțină și să promoveze poziția Bisericii cu privire la origini. Împreună cu părinții adventiști de ziua a șaptea, ne așteptăm ca elevii să aibă parte de o prezentare completă, echilibrată și riguroasă din punct de vedere științific, în care se recunoaște convingerea noastră istorică într-o creație literală, recentă, în șase zile, chiar dacă sunt educați astfel încât să înțeleagă și să evalueze filosofiile concurente cu privire la origini care domină comunitatea științifică a lumii contemporane.

Facem apel la conducătorii Bisericii din toată lumea să caute modalități de instruire a membrilor, în mod deosebit a tinerilor care nu frecventează școli adventiste de ziua a șaptea, cu privire la problemele legate de doctrina creației.

Facem apel la toți membrii familiei adventiste de ziua a șaptea din toată lumea să proclame și să învețe înțelegerea Bisericii cu privire la doctrina biblică a creației, să trăiască în lumina ei, bucurându-se de statutul de fii și fiice ale lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Domnul nostru Isus Hristos – Creatorul și Răscumpărătorul nostru.

Acest răspuns la documentul „O recunoaștere a creației” [“An Affirmation of Creation—Report”] a fost acceptat și votat în data de 13 octombrie 2004, în cadrul consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurat în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print