Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Creația: o concepție biblică

Creația: o concepție biblică

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își afirmă credința în relatarea biblică cu privire la creație, ea fiind în opoziție cu explicația evoluționistă a originii organismelor vii și a relației oamenilor cu alte forme de viață. Adventiștii de ziua a șaptea observă cu interes intensificarea discuțiilor cu privire la designul inteligent în natură și dovezile care susțin acest punct de vedere. În lumina unui interes public crescut cu privire la acest subiect, Biserica profită de această ocazie pentru a-și exprima încrederea în relatarea biblică.

Adventiștii de ziua a șaptea cred că Dumnezeu este Creatorul vieții și că relatarea Bibliei cu privire la activitatea Sa creatoare este demnă de încredere. În plus, credem că evenimentele relatate în Geneza 1-11, inclusiv crearea ființelor umane, sunt literale și recente, că cele șapte zile în care a fost creată lumea au fost literale, de câte 24 de ore, formând o săptămână literală, și că Potopul a fost de natură globală.
Credința în creație este esențială pentru înțelegerea adventistă de ziua a șaptea cu privire la mai multe convingeri, nu doar cu privire la problema originilor. Scopul și misiunea lui Dumnezeu descrise în Biblie, responsabilitatea umană pentru gestionarea mediului, instituția căsătoriei și sensul sacru al Sabatului își găsesc semnificația în doctrina creației.

Adventiștii de ziua a șaptea recunosc că relatarea biblică a creației nu răspunde tuturor întrebărilor care pot fi formulate cu privire la origini. Avem o înțelegere limitată a acestor mistere. Prevedem că dacă vom continua să studiem Biblia și natura vom avea o înțelegere mai profundă a puterii lui Dumnezeu și o credință mai puternică în Cuvântul Său și în relatarea cu privire la creație pe care o conține.

(Această declarație este susținută de numeroase pasaje biblice precum: Psalmii 19:1; Coloseni 1:16-17; Geneza 1-11; Psalmii 139:14; Exodul 20:8-11; Marcu 2:27; Romani 8:20-21.)

Această declarație a fost votată și aprobată de Comitetul Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în data de 23 iunie 2010 și a fost dată publicității în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în perioada 24 iunie – 3 iulie 2010 în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print