Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la menținerea principiilor temperanței și refuzul donațiilor reprezentanților din industria tutunului și alcoolului

Declarație cu privire la menținerea principiilor temperanței și refuzul donațiilor reprezentanților din industria tutunului și alcoolului

Încă de la începuturile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, temperanța a fost unul dintre principalele obiective, iar biserica a jucat un rol important în lupta împotriva invaziei alcoolului, a tutunului și a altor droguri. Deși unele confesiuni creștine au diminuat accentul pus pe temperanță, adventiștii de ziua a șaptea au continuat să se opună vehement consumului de alcool, tutun și droguri ilicite. Poziția bisericii de promotoare a abstinenței de la folosirea subtanțelor nocive este bine ancorată în convingerile sale fundamentale.

Există indicii ale faptului că în unele regiuni nu se mai insistă atât de mult asupra promovării principiilor adevăratei temperanțe în interiorul bisericii. Această tendință, însoțită de persistentele campanii publicitare lansate de reprezentanți din industria alcoolului și tutunului, ne arată faptul că unii adventiști de ziua a șaptea nu sunt imuni la astfel de influențe negative perfide.

O problemă cu care ne confruntăm din când în când se referă la faptul că reprezentanți din industria alcoolului sau a tutunului le oferă fonduri organizațiilor religioase. Astfel de fonduri nu vor fi acceptate de Biserică sau de vreuna dintre instituțiile sale. Acești bani sunt mânjiți de suferința umană, iar în cazul industriei alcoolului „a dus la pierderea sufletelor oamenilor” (Ellen G. White, Review and Herald, 15 mai 1894). Sarcina încredințată de evanghelie Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este de a mustra răul și nu de a-i lăuda sau încuraja pe cei care produc „otrăvuri care aduc nenorocire și ruină” și a căror „afacere înseamnă jaf” (Divina vindecare, pag. 337).

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își reafirmă poziția istorică cu privire la principiile temperanței, își menține politicile și programele care susțin convingerea fundamentală cu privire la comportamentul creștin și face apel la fiecare membru să susțină și să trăiască o viață dedicată abstinenței de la alcool și tutun, sub orice formă ar putea fi consumate, și de la folosirea iresponsabilă a medicamentelor. În cadrul consiliului anual din anul 1992 dorim să facem apel la o reconsolidare a principiilor temperanței în bisericile noastre și să îndemnăm reprezentanții și organizațiile Bisericii să refuze favorurile și donațiile despre care se știe că provin din industria alcoolului sau tutunului.

Această declaraţie a fost votată în data de 11 octombrie 1992 în cadrul consiliul anual al Comitetului Executiv al Conferinţei Generale, desfășurat în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print