Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la războiul din Irak

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la războiul din Irak

După declanșarea ostilităților în Irak, Departamentul de Comunicare de la sediul Bisericii Adventiste mondiale, în numele Biroului Președintelui, dă publicității următoarea declarație:

Izbucnirea războiului din Irak reprezintă o altă ocazie în care oamenii credincioși să ofere speranță în fața disperării. Creștinii adventiști de ziua a șaptea sunt promotori ai păcii, alăturându-se oamenilor din toată lumea care se roagă pentru încetarea rapidă a ostilităților actuale.

În calitate de comunitate de credință activă în toate națiunile lumii, nu putem considera că vreo țară este rea, ci mai degrabă o vedem ca fiind locuită de oameni pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Ne amintim de sutele de credincioși adventiști din Irak care se închină în trei biserici, inclusiv în Bagdad și în vechiul oraș Ninive. Înălțăm rugăciuni stăruitoare pentru ei și pentru toți cei afectați de acest conflict.

Ne reînnoim angajamentul de a oferi speranță în mijlocul deznădejdii. Dorim să oferim, de asemenea, vindecare și să fim responsabili pentru cei ale căror vieți au fost distruse, oriunde s-ar afla. Aceasta reprezintă o parte integrantă a chemării noastre.

Bisericile nu ar trebui să fie cunoscute doar pentru contribuția lor spirituală – deși aceasta este fundamentală –, ci și pentru susținerea calității vieții, iar pacea este esențială pentru atingerea acestui deziderat. Facem apel la creștinii și oamenii de-bună credință din toată lumea să joace un rol activ în crearea și menținerea păcii, făcând, astfel, parte din soluție, și nu din problemă.1

Deși ne rugăm și lucrăm pentru ca pacea să triumfe, recunoaștem – și declarăm – că singura pace adevărată va fi înfăptuită atunci când împlinirea binecuvântatei speranțe a revenirii lui Hristos pe Pământ va deveni realitate. Fie ca această zi să vină în curând și ca speranța să strălucească cu putere chiar și în aceste ore întunecate.

1„Apel la pace al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea”, Comitetul Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, 18 aprilie 2002.

Declarație dată publicității în data de 20 martie 2003, în numele Biroului Președintelui, de Departamentul de Comunicare al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print