Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la jocurile de noroc

Declarație cu privire la jocurile de noroc

Jocurile de noroc – definite ca fiind jocuri de hazard practicate pe bani – au un impact important asupra tot mai multor oameni din toată lumea. Ideea de a câștiga pe cheltuiala altora a devenit un blestem modern. Societatea plătește costul tot mai mare al infracțiunilor asociate jocurilor de noroc, asistării victimelor și dezmembrării familiilor, ceea ce duce la diminuarea calității vieții. Adventiștii de ziua a șaptea se opun ferm jocurilor de noroc, considerându-le incompatibile cu principiile creștine. Jocurile de noroc nu sunt considerate nici forme adecvate de divertisment, nici metode legale de obținere de fonduri.

Jocurile de noroc încalcă principiile creștine ale isprăvniciei. Dumnezeu consideră că munca este mijlocul potrivit de a obține beneficii materiale, nu practicarea jocurilor de noroc, visând la obținerea de câștiguri pe seama altora. Jocurile de noroc au un impact important asupra societății. Cheltuieli majore apar ca urmare a infracțiunilor comise pentru finanțarea obiceiului de a practica jocuri de noroc, a sporirii măsurilor de ordine publică și a cheltuielilor juridice, ca și a delictelor asociate pecum drogurile și prostituția. Jocurile de noroc nu generează venituri, ci, adesea, prin intermediul lor, banii celor care și așa nu își permit să piardă ajung la câțiva câștigători. Evident, cel mai important câștigător este cel care le organizează. Ideea că jocurile de noroc ar putea oferi beneficii economice este iluzorie. De fapt, ele diminuează simțul creștin al responsabilității față de familie, vecini, cei în nevoie și biserică (1 Tesaloniceni 4:11; Geneza 3:19; Matei 19:21; Faptele Apostolilor 9:36; 2 Corinteni 9:8,9).

Jocurile de noroc creează speranțe false. Visul „marelui câștig” înlocuiește adevărata speranță cu un vis fals al unei șanse de câștig improbabile din punct de vedere statistic. Bogăția nu trebuie să reprezinte speranța creștinilor. Speranța creștină într-un viitor glorios promis de Dumnezeu este „sigură și neîndoielnică” – spre deosebire de visul jucătorului de noroc. Marele câștig spre care indică Biblia este „evlavia însoțită de mulțumire” (1 Timotei 6:17; Evrei 11:1; 1 Timotei 6:6).

Jocurile de noroc creează dependență, iar această caracteristică a lor este în mod clar incompatibilă cu un stil de viață creștin. Biserica încearcă să-i ajute, nu să-i condamne, pe cei care suferă din cauza dependenței de jocuri de noroc sau alte dependențe. Creștinii recunosc că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru resursele și stilul lor de viață (1 Corinteni 6:19,20).

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, ca organizație, nu tolerează tombolele sau loteriile organizate pentru strângeri de fonduri și îi îndeamnă pe membrii ei să nu participe la astfel de activități, oricât de bună ar fi cauza pentru care se organizează. Biserica nu este de acord nici cu jocurile de noroc organizate de stat. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea îndeamnă toate autoritățile să prevină răspândirea tot mai largă a jocurilor de noroc și efectele lor dăunătoare asupra indivizilor și a societății.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respinge jocurile de noroc, așa cum sunt definite mai sus, și nu solicită, nici nu acceptă fonduri despre care se știe că provin din jocuri de noroc.

Această declarație a fost votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în perioada 29 iunie – 9 iulie 2000 în Toronto, Canada.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print