Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la criza din Kosovo

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la criza din Kosovo

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Iugoslavia și în mod deosebit cu privire la situația din provincia Kosovo. Deși este îngrijorată cu privire la starea de bine a numeroșilor membri și instituții ale organizației Bisericii din regiune, Biserica este chiar mai îngrijorată cu privire la agravarea situației umanitare din Kosovo și din alte zone ale regiunii cu sute de mii de persoane strămutate și rămase fără adăpost.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o comunitate religioasă mondială și, din principiu, nu se amestecă în aspecte de natură politică. Biserica a refuzat în mod repetat să facă acest lucru și intenționează să își mențină poziția și în actuala criză cu privire la Kosovo. Cu toate acestea, ea respinge folosirea violenței ca metodă de rezolvare a conflictelor, indiferent dacă ia forma epurării etnice sau a bombardamentelor.

Cu o lungă tradiție de susținător activ și discret al drepturilor omului, în mod deosebit al libertății religioase și al drepturilor minorităților, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este dispusă să își facă partea. Biserica va depune eforturi pentru a face acest lucru prin intermediul structurii sale organizaționale din toată lumea, în cooperare cu conducătorii și membrii bisericii din regiunea balcanică, astfel încât să contribuie la aprofundarea înțelegerii și creșterea respectului pentru drepturile omului și nediscriminare, să împlinească nevoile oamenilor care suferă și să lucreze pentru reconcilierea dintre comunitățile naționale, etnice și religioase.

În actuala criză, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își ia angajamentul de a face tot ceea ce îi stă în putință, prin intermediul Agenției Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA, agenția umanitară a Bisericii), pentru a aduce alinare miilor de refugiați care au fugit din Kosovo în statele învecinate – indiferent de religia, etnia sau statutul lor social – în timp ce va monitoriza îndeaproape și situația și nevoile populației civile din Iugoslavia, atât în interiorul, cât și în afara provinciei Kosovo. În eforturile sale umanitare, Biserica va folosi infrastructura de care dispune în regiune.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea face apel la comunitatea internațională și autoritățile guvernamentale implicate să depună eforturi pentru a pune cât mai repede capăt crizei, bazându-se pe principiile creștine, morale și etice ale drepturilor omului și pe negocieri de bună-credință care sunt juste față de toți cei implicați și care pot duce la îmbunătățirea relațiilor.

În plus, Biserica le cere tuturor membrilor ei și comunității de credință în general să se roage pentru ajutorul divin în restabilirea păcii și bunăvoinței în această regiune care suferă.

Această declarație a fost votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în data de 6 aprilie 1999, fiind dată publicității de Biroul pentru Relații Oficiale al Conferinței Generale.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print