Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la libertatea religioasă

Declarație cu privire la libertatea religioasă

Timp de peste un secol, adventiștii de ziua a șaptea au fost promotori activi ai libertății religioase. Recunoaștem nevoia de promovare a libertății religioase ca drept fundamental al omului, în armonie cu instrumentele puse la dispoziție de Organizația Națiunilor Unite.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este prezentă în 209 țări. Cu toate acestea, adventiștii constituie o minoritate religioasă și au fost situații în care le-au fost impuse restricții și au fost discriminați. Astfel, au simțit nevoia de a lua poziție în favoarea drepturilor omului.

Adventiștii, în calitate de cetățeni loiali, cred că au dreptul la libertate religioasă, respectând aceleași drepturi și pentru cei din jurul lor. Libertatea religiosă implică libertatea de întrunire pentru instruire și închinare, închinarea în ziua a șaptea a săptămânii (sâmbăta) și răspândirea convingerilor religioase prin predicare publică sau prin mass-media. Această libertate include și dreptul individului de a-și schimba religia, precum și invitarea respectuoasă a altora la a o face. Orice persoană are dreptul de a cere să îi fie respectată opțiunea ori de câte ori conștiința nu îi permite să participe la îndeplinirea anumitor datorii de natură publică precum purtarea armelor. Dacă bisericilor li se acordă acces la mijloacele de informare, adventiștii ar trebui implicați fără părtinire.

Vom continua să cooperăm și să stabilim relații cu cei implicați în libertatea religioasă a tuturor oamenilor, inclusiv a celor cu care s-ar putea să nu fim de acord.

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert Folkenberg în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print