Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la mediu

Declarație cu privire la mediu

Adventiștii de ziua a șaptea cred că ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-L în calitate de administratori ai Săi în gestionarea mediului înconjurător într-un mod util și cu credincioșie.

Din păcate, omul este responsabil și de deteriorarea și exploatarea mediului. Tot mai mulți oameni au fost implicați în distrugerea egoistă a resurselor Pământului, ceea ce a dus la răspândirea suferinței, la degradarea mediului și la confruntarea cu amenințarea schimbărilor climatice. Deși cercetările în domeniu trebuie să continue, din dovezile acumulate reiese clar faptul că distrugerea masivă a pădurilor americane, creșterea emisiilor de gaze nocive, distrugerea stratului de ozon și așa-numitul efect de seră amenință ecosistemul Pământului.

Aceste probleme sunt, în mare parte, urmarea egoismului uman și a dorinței egocentrice de a avea tot mai mult prin creșterea permanentă a producției, prin consumul nelimitat și prin epuizarea resurselor neregenerabile. Criza ecologică își are originile în lăcomia umană și în refuzul de a fi administratori buni și credincioși, în limitele divine ale creației.

Adventiștii de ziua a șaptea sunt adepții unui stil de viață simplu și sănătos care descurajează consumerismul necontrolat, achiziționarea de bunuri și producerea de deșeuri. Facem apel la respectarea creației, la limitarea folosirii resurselor naturale, la reevaluarea nevoilor personale și la reafirmarea demnității vieții create.

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert Folkenberg în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print