Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la rolul de gestionare a mediului

Declarație cu privire la rolul de gestionare a mediului

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are convingerea că ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-L în calitate de administratori ai Săi în gestionarea mediului într-un mod util și cu credincioșie. Natura este darul lui Dumnezeu.

Din păcate, omul este responsabil și de distrugerea iresponsabilă a resurselor Pământului, ceea ce a dus la răspândirea suferinței, la degradarea mediului și la confruntarea cu amenințarea schimbărilor climatice. Deși cercetările în domeniu trebuie să continue, din dovezile acumulate reiese clar faptul că distrugerea masivă a pădurilor tropicale americane, creșterea emisiilor de gaze nocive și distrugerea stratului de ozon (așa-numitul efect de seră) amenință ecosistemul Pământului.

Se fac predicții îngrijorătoare cu privire la încălzirea globală, creșterea nivelului oceanelor și mărilor, frecvența tot mai mare a furtunilor și inundațiilor distructive, a deșertificării și a secetelor devastatoare.

Aceste probleme sunt, în mare parte, urmarea egoismului și lăcomiei umane, ceea ce duce la creșterea permanentă a producției, la consumul nelimitat și la epuizarea resurselor neregenerabile. Se vobește despre solidaritatea cu generațiile viitoare, însă se acordă prioritate presiunii intereselor imediate. Criza ecologică își are originile în lăcomia umană și în refuzul de a fi administratori buni și credincioși.

Guvernul și populația Republicii Costa Rica merită toată aprecierea pentru susținerea unei politici cuprinzătoare de dezvoltare durabilă în armonie cu natura.

Adventiștii de ziua a șaptea promovează un stil de viață simplu și sănătos care descurajează consumerismul necontrolat, acumularea de bunuri și producerea de deșeuri. Este nevoie de o revizuire a stilului de viață care să pună accentul pe respectul pentru natură, limitarea folosirii resurselor naturale, reevaluarea nevoilor personale și reafirmarea demnității vieții create.

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert S. Folkenbert în cadrul sesiunii consiliului anual care a avut loc în perioada 1-10 octombrie 1996 în San Jose, Costa Rica.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print