Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarația de misiune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Declarația de misiune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

MISIUNEA NOASTRĂ

Să facem ucenici ai lui Isus Hristos care trăiesc dând o mărturie plină de dragoste cu privire la El și vestindu-le tuturor oamenilor evanghelia veșnică a întreitei solii îngerești, anticipând apropiata Sa revenire (Matei 28:20; Faptele Apostolilor 1:8, Apocalipsa 14:6-12).

METODA NOASTRĂ

Conduși de Biblie și de Duhul Sfânt, credincioșii adventiști de ziua a șaptea urmăresc împlinirea acestei misiuni trăind, comunicând, făcând ucenici, învățând, vindecând și slujind asemenea lui Hristos.

VIZIUNEA NOASTRĂ

În armonie cu revelația biblică, credincioșii adventiști de ziua a șaptea consideră că apogeul planului lui Dumnezeu îl constituie readucerea întregii Lui creații în perfectă armonie cu voința Sa desăvârșită și neprihănireaSa.

IDENTITATE ȘI IMPLEMENTAREA MISIUNII NOASTRE

IDENTITATEA NOASTRĂ

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se consideră a fi Biserica rămășiței din profeția biblică referitoare la timpul sfârșitului. Membrii Bisericii, atât la nivel individual, cât și colectiv, consideră că au un rol special de ambasadori ai împărăției lui Dumnezeu și soli ai revenirii iminente a lui Isus Hristos. Credincioșii adventiști de ziua a șaptea conlucrează cu Dumnezeu în misiunea Sa de eliberare a lumii de sub puterea și prezența răului, în contextul Marii Lupte dintre Hristos și Satana.

Astfel, fiecare aspect al vieții unui membru al Bisericii este influențat de convingerea că trăim în ultimele zile ale istoriei, descrise de profeția biblică, și că revenirea lui Isus Hristos este iminentă. Credincioșii adventiști de ziua a șaptea sunt chemați de Dumnezeu să trăiască în această lume. Fiecare faptă a creștinului este realizată „în numele lui Isus” și pentru înaintarea împărăției Sale.

IMPLEMENTAREA MISIUNII NOASTRE

Pentru credincioșii adventiști de ziua a șaptea, Biblia este descoperirea infailibilă a voii lui Dumnezeu, acceptând atât autoritatea sa în viața Bisericii și a fiecărui credincios, cât și rolul său fundamental pentru credință și doctrină. Credincioșii adventiști de ziua a șaptea cred că Duhul Sfânt este puterea care transformă vieți și le oferă oamenilor abilitățile necesare pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu în această lume.

Chemați de Dumnezeu, conduși de Biblie și împuterniciți de Duhul Sfânt, în calitate de credincioși adventiști de ziua a șaptea din orice colț al lumii, ne dedicăm:

  1. Trăirii asemenea lui Hristos – Ilustrând faptul că Isus este Domn al vieții noastre prin comportamente morale, etice și sociale care sunt în concordanță cu învățăturile și exemplul lui Isus.
  2. Comunicării asemenea lui Hristos – Fiind conștienți de faptul că suntem toți chemați să fim martori, prin intermediul discuțiilor personale, al predicilor, al publicațiilor și al artei împărtășim mesajul Bibliei cu privire la Dumnezeu și la speranța și salvarea oferite prin viața, slujirea, moartea răscumpărătoare, învierea și lucrarea de Mare Preot a lui Isus Hristos.
  3. Să facem ucenici asemenea lui Hristos – Recunoscând importanța vitală a creșterii și dezvoltării din punct de vedere spiritual a tuturor celor care Îl acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor, ne susținem și ne învățăm reciproc pentru a tinde spre o viață neprihănită, oferim instruire pentru a mărturisi eficient și încurajăm disponibilitatea de a împlini voia lui Dumnezeu.
  4. Să învățăm /predăm asemenea lui Hristos – Recunoscând importanța vitală a dezvoltării minții și caracterului în planul lui Dumnezeu de mântuire, promovăm dezvoltarea unei înțelegeri mature și a unei relații cu Dumnezeu, cu Cuvântul Său și cu Universul creat.
  5. Să vindecăm asemenea lui Hristos – Recunoscând accentul pus de Biblie pe starea de bine a întregii persoane, considerăm că păstrarea sănătății și vindecarea celor bolnavi reprezintă o prioritate, iar prin lucrarea pentru cei săraci și oprimați cooperăm cu Creatorul în eforturile Sale pline de compasiune de restaurare a ființei umane.
  6. Să slujim asemenea lui Hristos – Urmând exemplul lui Isus, ne dedicăm slujirii umile, lucrând în favoarea persoanelor și grupurilor care se confruntă cu sărăcie, tragedii, deznădejde și boli.

Această declarație a fost votată în cadrul consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 13 octombrie 2014, desfășurat în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print