Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la rasism

Declarație cu privire la rasism

Unul dintre relele odioase ale zilelor noastre este rasismul sau convingerea sau practica de a considera sau de a trata anumite grupuri rasiale ca fiind inferioare și justificând, astfel, transformarea lor în obiecte ale dominării, discriminării și segregării.

Chiar dacă păcatul rasismului este un fenomen vechi de veacuri care are la bază ignoranța, teama, înstrăinarea și falsa mândrie, unele dintre cele mai respingătoare manifestări ale sale au avut loc în zilele noastre. Rasismul și prejudecățile iraționale formează un cerc vicios. Rasismul se numără printre cele mai înrădăcinate prejudecăți care caracterizează ființa umană păcătoasă. Consecințele lui sunt, în general, mai devastatoare deoarece rasismul este cu ușurință instituționalizat și legalizat pentru totdeauna, iar manifestările sale extreme pot duce la persecuții sistematice și chiar la genocid.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea dezaprobă orice formă de rasism, inclusiv politica de apartheid, cu segregarea forțată și discriminarea legalizată din cadrul acesteia.

Adventiștii de ziua a șaptea vor să fie credincioși lucrării de reconciliere încredințate bisericii creștine. În calitate de comunitate mondială de credință, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea dorește să mărturisească și să exemplifice în rândul propriilor credincioși unitatea și dragostea care trec dincolo de diferențele rasiale și de înstrăinarea dintre rase care a existat în trecut.

Scriptura învață în mod clar că fiecare persoană a fost creată după chipul lui Dumnezeu, care „a făcut ca toți oamenii, ieșiti dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului” (Faptele Apostolilor 17:26). Discriminarea rasială este o ofensă la adresa celorlalți semeni ai noștri care au fost creați după chipul lui Dumnezeu.

În Hristos „nu este nici iudeu, nici grec” (Galateni 3:28). Astfel, rasismul este o adevărată erezie și, în esență, o formă de idolatrie, deoarece limitează calitatea lui Dumnezeu de tată prin negarea fraternității dintre toate ființele umane, ridicând în slăvi superioritatea propriei rase.

Standardul creștinilor adventiști de ziua a șaptea este exprimat în convingerea fundamentală cu numărul 13, „Unitatea trupului lui Hristos”:

„În Hristos, noi suntem o nouă creație; deosebirile de rasă, cultură, educație și naționalitate, precum și diferențele dintre cei de sus și cei de jos, dintre bogat și sărac, dintre bărbat și femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu toții egali în Hristos, care, prin același Spirit, ne-a legat într-o unică comuniune cu El și între noi; noi trebuie să slujim și să fim slujiți fără părtinire și prejudecăți.”

Orice altă abordare distruge esența evangheliei creștine.

Această declarație a fost dată publicității de Președintele Conferinței Generale, Neal C. Wilson, după consultarea celor 16 vicepreședinți ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în data de 27 iunie 1985, în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în New Orleans, Louisiana, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print