Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la relațiile umane

Declarație cu privire la relațiile umane

Adventiștii de ziua a șaptea dezaprobă și caută să combată orice formă de discriminare pe bază de rasă, trib, naționalitate, culoare sau sex. Noi credem că fiecare persoană a fost creată după chipul lui Dumnezeu, Cel care a adus la existență toate națiunile dintr-un singur om (Faptele Apostolilor 17:26) și ne străduim să ducem mai departe lucrarea de reconciliere a lui Isus Hristos, care a murit pentru întreaga omenire, astfel încât în El „nu mai este nici iudeu, nici grec” (Galateni 3:28). Orice formă de rasism lovește în esența evangheliei creștine.

Unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale zilelor noastre constă în manifestarea rasismului și tribalismului în multe societăți, uneori în mod violent, însă întotdeauna prin denigrarea bărbaților și femeilor. În calitate de organizație mondială prezentă în peste 200 de țări, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea caută să manifeste acceptare, dragoste și respect față de toți și să răspândească în societate acest mesaj ce aduce alinare.

Egalitatea tuturor oamenilor este unul dintre principiile bisericii noastre. Potrivit convingerii fundamentale cu numărul 13 a Bisericii, „în Hristos, noi suntem o nouă creație; deosebirile de rasă, cultură, educație și naționalitate, precum și diferențele dintre cei de sus și cei de jos, dintre bogat și sărac, dintre bărbat și femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu toții egali în Hristos, care, prin același Spirit, ne-a legat într-o unică părtășie cu El și între noi; noi trebuie să slujim și să fim slujiți fără părtinire și prejudecăți.”

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert Folkenberg în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print