Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Reînnoirea spirituală determină schimbarea socială

Reînnoirea spirituală determină schimbarea socială

Prezența cât se poate de reală a răului în lume și starea de păcat a ființelor umane împreună cu schimbările rapide care au loc în domenii precum educația, industria, tehnologia și economia continuă să supună planeta noastră unei schimbări sociale drastice. Atât persoanele, cât și familiile se simt neputincioase și afectate de sisteme și circumstanțe asupra cărora își dau seama că nu au niciun control.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că, într-o lume a suferinței, continuarea lucrării lui Hristos constituie o parte a misiunii sale. Lucrarea Lui a fost una de alinare, de încurajare, de eliberare și de împăcare. Alături de alți creștini, noi aducem vindecare și stabilitate în aceste vremuri în schimbare. Când totul e cuprins de haos, Biserica oferă asigurarea că există Cineva care este deasupra lui și a Cărui voință, în cele din urmă, va birui. În societate, Biserica slujește ca o santinelă și ca o comunitate ce reprezintă o sursă de putere, îndemnând oamenii și familiile să evalueze circumstanțele din jurul lor, să păstreze ce e bun și să ignore și să schimbe ceea ce e dăunător.

Despre primii creștini s-a spus că „au răscolit lumea” (Faptele Apostolilor 17:6). Evanghelia lui Isus este în ea însăși un agent al schimbării. În evanghelie regăsim compasiunea față de slăbiciunea omenească, dar găsim și încurajarea de a crea relații desăvârșite cu Dumnezeu și unii cu alții, în conformitate cu planul divin de la crearea lumii. Noi credem că, prin puterea Duhului Sfânt, putem deveni oameni noi (Efeseni 4:22-24), vom ieși din întuneric la lumină (1 Petru 2:9) și putem experimenta încă de acum puterea transformatoare a veacului viitor (Evrei 6:5). Această reînnoire spirituală se răspândește în societate așa cum sarea oferă gust, iar lumina străpunge întunericul. Prezența persoanelor renăscute din punc de vedere spiritual în societate poate face o lucrare pe care inițiativele politice și sociale nu o pot îndeplini. Creștinii care au experimentat puterea transformatoare a lui Hristos sunt factori de stabilizare și de întărire a societății, păstrând o atitudine optimistă cu privire la viață.

Ei acționează ca agenți ai schimbării în fața decăderii morale. Prezența lor activă în societate oferă speranță, indivizii și familiile fiind înnobilate de principiile creștine, iar viețile și relațiile lor influențându-i pe cei din jur.

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert S. Folkenbert în cadrul sesiunii consiliului anual care a avut loc în perioada 1-10 octombrie 1996 în San Jose, Costa Rica.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print