Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Sărăcia globală

Sărăcia globală

Sărăcia este prezentă în toate societățile. Sărăcia jefuieşte ființele umane de cele mai elementare drepturi. Sărăcia îi înfometează pe oameni, îi privează de asistență medicală, apă curată, educaţie, posibilitatea de a munci, iar adesea generează un sentiment de neputinţă, deznădejde şi inegalitate. Zilnic, peste 24.000 de copii mor din cauza unor condiţii create de sărăcie care ar putea fi prevenite.

Adventiştii de ziua a şaptea cred că eforturile de reducere a sărăciei şi a nedreptăţilor adiacente reprezintă o parte importantă a responsabilităţii sociale creştine. Biblia dezvăluie clar interesul deosebit al lui Dumnezeu pentru cei săraci şi așteptările Lui cu privire la modul în care credincioșii ar trebui să reacționeze față de cei care nu își pot purta singuri de grijă. Toate fiinţele umane poartă chipul lui Dumnezeu şi au parte de binecuvântările lui Dumnezeu (Luca 6:20). În lucrarea pentru cei săraci, noi urmăm exemplul şi învăţătura lui Isus (Matei 25:35-36). În calitate de comunitate spirituală, adventiştii de ziua a şaptea promovează dreptatea pentru săraci şi „își deschid gura pentru cei muți” (Proverbe 31:8) şi împotriva celor care „răpesc dreptul nenorociților poporului” (Isaia 10:2). Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu care „face dreptate celor lipsiți” (Psalmii 140:12).

Lucrarea pentru reducerea sărăciei şi a foametei înseamnă mai mult decât a manifesta simpatie faţă de cei săraci. Înseamnă militarea pentru politici publice care să le aducă săracilor dreptate şi echitate, pentru drepturile şi emanciparea lor. Înseamnă organizarea şi implicarea în programe care vizează eliminarea cauzelor sărăciei şi foametei, ajutându-i pe oameni să-şi clădească vieţi sustenabile. Acest devotament pentru dreptate este un act de dragoste (Mica 6:8). Adventiştii de ziua a şaptea cred că este, de asemenea, un apel pentru o viață simplă şi modestă care dă mărturie împotriva materialismului şi culturii opulenţei.

Adventiştii de ziua a şaptea se alătură comunităţii globale în susţinerea Obiectivelor ONU de dezvoltare ale mileniului de a reduce sărăcia cu cel puţin 50% până în 2015. Pentru atingerea acestui obiectiv, adventiştii de ziua a şaptea cooperează cu societatea civilă, guverne şi alte instituţii, lucrând împreună cu acestea la nivel local şi global, implicându-se, astfel, în lucrarea lui Dumnezeu de instaurare a unei dreptăţi trainice într-o lume aflată în suferință.

În calitate de urmaşi ai lui Hristos, ne implicăm în această lucrare cu o speranţă neclintită, întăriți de făgăduinţa divină a unui cer nou şi a unui Pământ nou, unde nu va mai fi nici sărăcie, nici nedreptate. Adventiştii de ziua a şaptea sunt chemaţi să trăiască cu credincioşie în această viziune a Împărăţiei lui Dumnezeu, acţionând pentru a pune capăt sărăciei acum.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în data de 23 iunie 2010 și a fost dată publicității în cadrul sesiunii Conferinţei Generale desfăşurate în perioada 24 iunie – 3 iulie 2010 în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print