Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la Sfânta Scriptură

Declarație cu privire la Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură este fundamentul înțelegerii scopului, mesajului și misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Noi respectăm Biblia ca mesaj al lui Dumnezeu transmis prin scriitori umani. Chiar dacă Scriptura este prezentată într-un limbaj, un context și un cadrul istoric specific uman, ea conține mesaje divine transmise omenirii în ansamblu și în mod deosebit celor care cred în Dumnezeu. Dincolo de diversitatea reflectată de limbajul uman se află adevărul unificator care aduce totul laolaltă sub forma Cuvântului lui Dumnezeu.

Scriptura reprezintă o prezentare autentică și demnă de încredere a Dumnezeului Creator și a activității Sale de aducere la existență a lumii și a locuitorilor ei. Aceasta ne oferă informații cu privire la origini, dă sens vieții și ne prezintă destinul final al omenirii.

Dincolo de toate acestea, Scriptura mărturisește despre Isus Hristos, Acela care este revelația supremă, Dumnezeu printre noi. Atât Vechiul, cât și Noul Testament mărturisesc despre El. Din aceste motive, Sfânta Scriptură reprezintă descoperirea infailibilă a voii lui Dumnezeu, norma valorilor și vieții creștine, standardul tuturor elementelor experienței umane și singurul ghid demn de încredere pentru mântuirea în Hristos.

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost dată publicității de Biroul Președintelui Robert Folkenberg în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print