Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Securitatea comunistă și colaboratorii

Securitatea comunistă și colaboratorii

Consiliul de Conducere al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea consideră că deconspirarea dosarelor securităţii este un act de dreptate din care cetăţenii romani pot învăţa că, mai devreme sau mai târziu, oricine se va confrunta cu raportul faptelor sale şi că orice lucru făcut în ascuns va ieşi la lumină, motiv pentru care trebuie să fim atenţi la modul nostru de vieţuire.

Deşi suntem conştienţi că această situaţie nu va contribui la consolidarea armoniei sociale, ci dimpotrivă, va crea noi bariere şi nemulţumire, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Se îndure de poporul nostru şi să ajute mai ales tânăra generaţie să înveţe din lecţiile istoriei zbuciumate, să evite greşelile trecutului şi să contribuie la construirea unei societăţi bazate pe încredere şi respect reciproc.

Cei şaptesprezece ani care au trecut de la căderea regimului comunist au constituit o perioadă suficientă pentru ca aceia care au cedat presiunilor şi s-au unit cu forţele răului pentru a denigra şi a face rău semenilor nevinovaţi, susţinând pe cale această dictatură comunistă, să îşi manifeste regretul faţă de faptele săvârşite, mărturisindu-le şi cerând iertare lui Dumnezeu şi celor pe care i-au afectat.

Oamenii care nu se tem de Dumnezeu socotesc că îşi pot rezolva problemele, acoperindu-le şi negându-le. Creştinii însă cred că orice redeşteptare şi reformă morală şi religioasă începe cu recunoaşterea şi mărturisirea păcatelor şi de aceea sunt datori să dea un bun exemplu, mărturisindu-şi slăbiciunile şi greşelile în caz că au avut vreo formă de colaborare cu poliţia politică a regimului comunist. O astfel de atitudine se cere mai ales din partea personalului eclesiastic, care este responsabil de restaurarea morală a comunităţilor pe care le deserveşte.

Credem că nici un om nu este capabil să-i judece pe cei care au căzut în greşeala colaboraţionismului, pentru că nu cunoaşte condiţiile în care s-a ajuns la astfel de situaţii şi presiunile la care aceştia au fost supuşi înainte de a accepta colaborarea. De aceea, îi încurajăm pe toţi creştinii să-i privească cu îngăduinţă şi să facă tot ce pot pentru recuperarea lor şi pentru împlinirea Rugăciunii Domneşti, astfel încât dezideratul ,,precum în cer şi pe pământ” să devină realitate.

Cu toate acestea, socotim că aceia care vor fi dovediţi că au fost colaboratori nu mai pot sluji în responsabilităţi eclesiastice.

Ca oameni ai credinţei, ne străduim să contribuim la realizarea unui climat în care omul să recapete demnitatea pe care Dumnezeu i-a acordat-o prin creaţiune şi răscumpărare şi suntem încredinţaţi că situaţia prezentă de revizuire a trecutului poate fi transformată, prin harul lui Dumnezeu, într-o ocazie de reconciliere şi însănătoşire a relaţiilor interumane.

Acest comunicat a fost publicat de Biroul de Presă al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în decembrie 2006.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print