Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Serviciul militar

Serviciul militar

Ca parte a Bisericii mondiale a adventiştilor de ziua a şaptea, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România mărturiseşte aceeaşi credinţă şi se conduce după aceleaşi principii morale şi de organizare ca şi Biserica mondială. Ea consideră Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi, deci, autoritatea supremă de credinţă şi de purtare.

Conform Bibliei, Biserica recunoaşte că autorităţile civile sunt rânduite de către Dumnezeu ca să asigure ordinea socială, să protejeze viaţa şi bunurile cetăţenilor, să garanteze respectarea drepturilor şi libertăţilor acestora. În consecinţă, aşa cum ne învaţă Sfintele Scripturi în Epistola către Romani 13:1-7, creştinii adventişti de ziua a şaptea declară şi manifestă loialitate faţă de ţară, respectă legile ei şi susţin autoritatea de stat în exercitarea atribuţiilor ei legitime. În acelaşi timp, ei mărturisesc că autoritatea şi legile lui Dumnezeu au prioritate faţă de autoritatea şi legile omeneşti.

Biserica Adventistă recunoaşte că toate cele 10 porunci ale Decalogului (Exod 20:1-17) au o valoare permanentă şi sunt obligatorii pentru oricine, în orice timp şi împrejurări. În consecinţă, conform poruncii a şasea a Decalogului: “Să nu ucizi“, adventiştii au oroare faţă de război şi vărsare de sânge şi se situează pe poziţia de a nu fi constrânşi să îndeplinească serviciul militar combatant. În schimb, ei sunt gata să îndeplinească serviciul militar ca necombatanţi, cu condiţia să li se permită să-şi respecte ziua de odihnă săptămânală, sâmbăta, conform poruncii a patra din Decalog.

În lumina celor de mai sus, conform tradiţiei ei istorice, Biserica se preocupă de îndrumarea tinerilor adventişti, pentru a se califica în domenii care să le permită să efectueze cu succes servicii umanitare, în cadrul serviciul militar necombatant şi să-şi poată respecta ziua de odihnă săptămânală, conform Bibliei.

Poziţia de necombatanță a adventiştilor de ziua a şaptea a fost recunoscută rând pe rând de către multe guverne din lume, la scurt timp după constituirea Bisericii. Această atitudine a rămas aceeaşi până astăzi. Acolo unde această poziţie nu a fost recunoscută, s-au produs abuzuri. Pentru a preveni pe viitor eventuale acte de persecuţie şi pentru a evita confuziile posibile printre membrii Bisericii, afirmăm în mod oficial poziţia de necombatanță a conducerii bisericii noastre.

În timp ce poziţia generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este în favoarea necombatanței, ţinând cont de complexitatea situaţiilor care pot să apară şi de imposibilitatea de a stabili în mod dogmatic ce trebuie să se facă în fiecare împrejurare, noi recunoaştem libertatea membrilor Bisericii de a-şi îndeplini îndatoririle cetăţeneşti, după cea mai bună înţelegere pe care o au.

Declaraţia a fost adoptată de către Comitetul Uniunii de Conferinţe a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România, în anul 1996.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print