Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la valorile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Declarație cu privire la valorile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

VALORILE NOASTRE

Valorile adventiste de ziua a șaptea își au fundamentul în revelația lui Dumnezeu prin intermediul Bibliei și al vieții lui Isus Hristos. Identitatea și chemarea noastră își au originea în modul în care înțelegem profețiile biblice, în special pe cele referitoare la perioada care precede revenirea lui Isus. În consecință, toate aspectele vieții contribuie la creșterea noastră și dau mărturie despre legătura cu Dumnezeu și cu împărăția Sa.

Sentimentul misiunii este motivat de conștintizarea faptului că toate ființele umane, indiferent de circumstanțe, au o valoare infinită înaintea lui Dumnezeu, fiind demne de respect și de respectarea demnității. Prin harul lui Dumnezeu, fiecare ființă umană este înzestrată cu talente și este necesară în diferitele activități ale familiei bisericii.

Respectul nostru pentru diversitate, individualitate și libertate este echilibrat de cel pentru comunitate. Suntem una – o familie mondială implicată în reprezentarea împărăției lui Dumnezeu în lumea noastră printr-o conduită caracterizată de etică, respect reciproc și slujire plină de dragoste. Credincioșia noastră față de Dumnezeu presupune manifestarea devotamentului și a susținerii față de trupul Său, biserica.

Această declarație a fost acceptată și votată în data de 10 octombrie 2004, în cadrul consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurat în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print