Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Adventiștii de ziua a șaptea iau poziție pentru încetarea violenței împotriva femeilor și fetelor

Adventiștii de ziua a șaptea iau poziție pentru încetarea violenței împotriva femeilor și fetelor

Noi, membrii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, luăm poziție şi ne alăturăm celor care luptă pentru încetarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor. La nivel global, statisticile indică faptul că femeile şi fetele din toate societăţile sunt tot mai frecvent victime ale violenţei. Acţiunile sau ameninţările de natură să producă suferință sau vătămare fizică, sexuală sau psihologică sunt incompatibile cu etica biblică şi morala creştină. Aceste acţiuni includ, dar nu sunt limitate la violenţa în familie, violul, mutilarea genitală a femeilor (MGF), crimele de onoare, crimele din cauza lipsei zestrei. Manipularea, restricționarea libertăţii personale şi constrângerea sunt, de asemenea, acte de abuz şi violenţă. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea spune: „Să punem capăt” acestor comportamente.

Adventiştii de ziua a şaptea recunosc că prin faptul că a fost creată după chipul lui Dumnezeu, fiecare persoană dobândește demnitate şi valoare. Măsura acestei valori este văzută în moartea lui Isus Hristos care S-a oferit ca sacrificiu pentru a oferi viaţă veşnică tuturor oamenilor. Dragostea şi compasiunea care au caracterizat viaţa pământească a lui Isus reprezintă un exemplu în relațiile tuturor urmașilor Lui. Un comportament asemenea comportamentului lui Hristos nu lasă loc pentru violenţă împotriva membrilor familiei sau împotriva persoanelor din afara familiei.

Biblia îi sfătuieşte pe creştini să vadă trupul ca fiind templul lui Dumnezeu. Rănirea intenţionată a altei persoane profanează ceea ce Dumnezeu onorează şi este, prin urmare, un comportament păcătos. Adventiştii de ziua a şaptea își iau angajamentul de a lua inițiativa în întreruperea ciclului de violenţe comise împotriva femeilor şi fetelor. Vom vorbi în apărarea victimelor şi supravieţuitorilor prin instruire, predicare, studii biblice şi programe de promovare.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea caută şi salută parteneriatele şi colaborările cu alții pentru rezolvarea acestei probleme globale. Vocea comună a multora poate salva zeci de mii de femei şi fete de vătămarea şi suferinţa care rezultă din abuz şi violenţă.

(Această afirmaţie este susţinută de următoarele pasaje biblice: Ioan 3:16; Geneza 1:26; Isaia 61:1-3; Efeseni 5:2-3; 1 Ioan 3:10,15-18; 4:11, 3 Ioan 1:2; 1 Corinteni 3:16-17, 6:19; Romani 12:1-2).

(A se vedea și „Declaraţia cu privire la educarea şi protejarea copiilor”.)

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în data de 23 iunie 2010 și a fost dată publicității în cadrul sesiunii Conferinţei Generale desfăşurate în perioada 24 iunie – 3 iulie 2010 în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print