Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Filosofia adventistă de ziua a șaptea cu privire la muzică – Ghid

Filosofia adventistă de ziua a șaptea cu privire la muzică – Ghid

Dumnezeu a împletit muzica în țesătura creației Sale. Când El a făcut toate lucrurile, „stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38:7). Cartea Apocalipsei descrie cerul ca fiind un loc în care se înalță neîncetat laude, cântece de adorare la adresa lui Dumnezeu și a Mielului răsunând din gurile tuturor (Apocalipsa 4:9-11; 5:9-13; 7:10-12; 12:10-12; 14:1-2; 15:2-4; 19:1-8).

Deoarece Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul Său, împărtășim dragostea și aprecierea pentru muzică cu toate ființele create de El. De fapt, muzica ne poate influența cu o putere care o depășește pe cea a cuvintelor și a celor mai multe tipuri de comunicare.1 În cea mai pură și în cea mai înaltă formă a sa, muzica ne poartă chiar în prezența lui Dumnezeu, acolo unde îngerii și ființele necăzute în păcat Îl venerează prin cântec.

Dar păcatul a dus la denaturarea creației. Imaginea lui Dumnezeu a fost deteriorată și aproape distrusă; lumea aceasta și darurile lui Dumnezeu ajung la noi, în toate domeniile, ca un amestec de bine și rău. Muzica nu este neutră din punct de vedere moral și spiritual. Un tip de muzică ne poate oferi cea mai înălțătoare experiență umană, în timp ce altele pot fi folosite de prințul răului pentru a ne înjosi și a ne degrada, pentru a stârni pofta, pasiunea, disperarea, mânia și ura.

Solul Domnului, Ellen G. White, ne sfătuiește să acordăm atenție muzicii. Ea spune: „Muzica, atunci când nu se face abuz de ea, este o mare binecuvântare; însă, când este folosită greșit, constituie un blestem teribil.”2 „Folosită însă în mod corect, [muzica] este un dar prețios de la Dumnezeu, menit să ridice gândurile către teme înalte și nobile, să inspire și să înalțe sufletul.”3

Despre puterea cântecului, ea scrie: „Este unul din (sic) mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual. Cât de ades i se întâmplă sufletului sufocat și gata să se lase pradă deznădejdii ca memoria să regăsească vreun cuvânt de-al lui Dumnezeu — de mult uitata povară a vreunui cântec din copilărie, iar ispitele își pierd puterea, viața capătă un nou înțeles și un nou scop,iar curajul și bucuria sunt împărtășite și altor suflete! (…) Ca parte a serviciului divin, cântarea este tot atât de mult un act de închinare precum este rugăciunea. Și într-adevăr, multe cântări sunt rugăciuni. (…) În timp ce Răscumpărătorul nostru ne duce către pragul veșniciei, care strălucește de slava lui Dumnezeu, putem recunoaște subiectele de laudă și recunoștință care vin de la corul ceresc ce înconjoară tronul; iar când ecoul cântecului îngeresc este trezit în căminele noastre pământești, inimile vor fi atrase mai mult de cântăreții cerești. Părtășia cu cerul începe pe pământ. Aici deprindem tonalitatea laudei lui.”4

În calitate de adventiști de ziua a șaptea, credem și predicăm că Isus revine în curând. În proclamarea întreitei solii îngerești din Apocalipsa 14:6-12 în toată lumea, facem apel la toate popoarele să accepte evanghelia veșnică, să I se închine lui Dumnezeu Creatorul și să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul nostru, care va reveni în curând. Îi provocăm pe toți să aleagă binele și nu răul, să „o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2:12-13).

Credem că evanghelia influențează toate domeniile vieții. Prin urmare, considerăm că, având în vedere vastul potențial al muzicii de a influența pozitiv sau negativ, nu putem fi indiferenți cu privire la aceasta. Deși ne dăm seama că gusturile cu privire la muzică diferă foarte mult de la persoană la persoană, credem că Scriptura și scrierile lui ellen G. White sugerează principii care pot sta la baza alegerilor noastre.

În acest document, sintagma muzică sacră – denumită uneori muzică religioasă – desemnează muzica ce se concentrează asupra lui Dumnezeu și asupra temelor biblice și creștine. În cele mai multe cazuri, aceasta este compusă și destinată serviciilor de închinare, întâlnirilor de evanghelizare sau închinării individuale și poate fi atât vocală, cât și instrumentală. Cu toate acestea, nu toată muzica sacră/ religioasă este acceptabilă pentru un adventist. Muzica sacră nu ar trebui să evoce asocieri seculare sau să invite la conformarea la tiparele comportamentale, de gândire sau de acțiune, lumești.
Muzica laică este compusă pentru alte contexte decât serviciul de cult sau închinarea peronală. Aceasta abordează problemele obișnuite ale vieții și emoțiile umane de bază. Ea provine din însăși ființa noastră, exprimând reacția spiritului uman la viață, dragoste și lumea în care ne-a așezat Dumnezeu. Ea poate fi înălțătoare sau degradantă din punct de vedere moral. Deși nu Îl laudă și nu Îl slăvește în mod direct pe Dumnezeu, ea ar putea avea un loc legitim în viața creștinului. În alegerea muzicii, ar trebui respectate principiile menționate în acest document.

PRINCIPII PENTRU CĂLĂUZIREA CREȘTINULUI

Muzica de care se bucură creștinii ar trebui să respecte următoarele principii:

  1. Toată muzica pe care o ascultă, o interpretează sau o compune creștinul, fie ea sacră sau laică, Îl va slăvi pe Dumnezeu: „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). Acesta este principiul biblic fundamental. Orice lucru care nu atinge acest standard înalt va slăbi experiența noastră cu Domnul.
  2. Toată muzica pe care o ascultă, o interpretează sau o compune creștinul, fie ea sacră sau laică, ar trebui să fie cea mai bună și cea mai nobilă: „ Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8). În calitate de urmași ai lui Isus Hristos care speră și așteaptă să se unească cu corurile cerești, vedem viața pe acest pământ ca o pregustare și o pregătire pentru viața viitoare.

De aceste două fundamente – slăvirea lui Dumnezeu și alegerea a ceea ce este mai bun și mai nobil – depind celelalte principii de selectare a muzicii enumerate mai jos.

  1. Este caracterizată de calitate, echilibru, adecvare și autenticitate. Muzica ne stimulează sensibilitatea spirituală, psihologică și socială, precum și dezvoltarea intelectuală.
  2. Ea face apel atât la intelect, cât și la emoții, influențând corpul într-un mod pozitiv. Se adresează întregii persoane.
  3. Muzica descoperă creativitatea prin faptul că are la bază melodii de calitate. Dacă este caracterizată de armonie5, ea folosește armoniile într-un mod interesant și artistic și folosește ritmul pentru a le completa.
  4. Muzica vocală folosește versuri care ne stimulează abilitățile intelectuale, emoțiile și puterea voinței. Versurile bune sunt caracterizate de creativitate, bogăția conținutului și o compoziție bună. Ele se concentrează asupra aspectelor pozitive și reflectă valori morale; acestea educă și înalță și sunt asociate unei teologii biblice solide.
  5. Elementele muzicale și lirice ar trebui să lucreze împreună în mod armonios pentru a aduce gândirea și comportamentul în armonie cu valorile biblice.
  6. Muzica menține un echilibru înțelept între elementele spirituale, intelectuale și afective.
  7. Ar trebui să identificăm și să recunoaștem contribuția diferitelor culturi în venerarea lui Dumnezeu. Formele și instrumentele muzicale variază foarte mult în familia adventistă mondială, iar muzica provenită dintr-o cultură poate părea ciudată unei persoane care provine dintr-o altă cultură.

Crearea muzicii adventiste de ziua a șaptea înseamnă să alegem ce este mai bun și, mai presus de toate, să ne apropiem de Creatorul și Domnul nostru și să-L glorificăm. Să facem față provocării unei viziuni alternative viabile cu privire la muzică și, ca parte a soliei noastre profetice și care vizează toate dimensiunile umane, să aducem o contribuție muzicală adventistă unică, în calitate de popor care mărturisește lumii că așteaptă revenirea iminentă a lui Hristos.

1 „[Muzica] este unul din (sic) mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual” (Educație, pag. 168).

2 Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pag. 497. Ea afirmă, de asemenea, că, în viitor, „chiar înainte de încheierea timpului de probă (…) vor fi strigăte, muzică, tobe și dans. Simțurile ființelor raționale vor fi atât de confuze, încât nu se va mai putea avea încredere în ele pentru luarea unor decizii corecte. Iar faptul acesta va fi considerat a fi lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu Se descoperă niciodată prin astfel de metode și într-un asemenea vacarm. Aceasta este o invenție a lui Satana, cu scopul de a-și acoperi metodele ingenioase de a anula efectul adevărului curat, sincer, înălțător, înnobilator și sfințitor pentru timpul acesta” (Solii alese, vol. 2, pag. 36).

3 Educație, pag. 167.

4 Educație, pag. 168.

5 Recunoaștem că în unele culturi armoniile nu sunt la fel de importante ca în alte culturi.

Acest ghid a fost aprobat și votat în data de 13 octombrie 2004, în cadrul sesiunii consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurate în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print