Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Ghid cu privire la mărcile înregistrate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Ghid cu privire la mărcile înregistrate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

LINII DIRECTOARE

Mărcile înregistrate ale Bisericii precum „Seventh-day Adventist” [adventist de ziua a șaptea], „Adventist” [adventist] și „Ministry” [departament/ lucrare] pot fi folosite doar în legătură cu diferitele domenii de activitate ale bisericii și cu activitățile necomerciale ale unor asociații profesionale și grupuri formate din membri laici autorizate în prealabil. Folosirea acestor mărci înregistrate va fi controlată de Trademark Committee [Comitetul pentru mărci înregistrate] din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Mărcile înregistrate ale bisericii nu vor fi utilizate în niciun fel care să pună în pericol statutul acesteia de organizație scutită de plata impozitelor.

PROCEDURI

  1. Entități deja existente. Entitățile Bisericii care au statut confesional și sunt incluse în actualul Seventh-day Adventist Yearbook [Anuar adventist de ziua a șaptea] la data adoptării prezentei politici și proceduri pot utiliza mărcile înregistrate în numele lor și în denumirea departamentelor lor.
  2. Noi entități administrative ale Bisericii. Noile entități administrative precum misiunile, conferințele, uniunile de conferințe și diviziunile aprobate de Comitetul Conferinței Generale pot utiliza mărcile înregistrate în numele lor și ale departamentelor lor.
  3. Noi instituții ale Bisericii. Atunci când noile instituții solicită să le fie recunoscut statutul de instituții adventiste de ziua a șaptea (a se vedea prevederea C 47 din Statutul de organizare al Diviziunii Nord-americane), Retirement Plan Committee [Comitetul responsabil de planurile de pensii] va înainta către Office of General Counsel [departamentul de consiliere juridică] din cadrul Conferinței Generale toate cererile instituțiilor care utilizează una dintre mărcile înregistrate pentru a fi validate de acesta înainte de a le aproba.
  4. Biserici locale. Bisericile și grupele locale pot utiliza mărcile înregistrate în lucrarea lor, după ce statutul lor este recunoscut de conferința sau misiunea locală.
  5. Grupuri formate din membri laici. Asociațiile profesionale și grupurile laice trebuie să înainteze o cerere pentru a primi aprobarea scrisă a departamentului de consiliere juridică. Statutul de organizare și funcționare al unor astfel de grupuri trebuie să indice faptul că sunt independente de biserică și că nu acționează în numele ei. După primirea aprobării scrise a Conferinței Generale, aceste grupuri pot folosi mărcile înregistrate numai cu scop necomercial.
  6. Revocarea permisiunii. Din motive legitime, consiliul director al General Conference Corporation poate revoca permisiunea de folosire a mărcilor înregistrate oricărei entități a Bisericii sau a oricărui grup laic. „Motivele legitime” includ, dar nu se limitează la incompatibilitatea cu obiectivele sau doctrinele Bisericii, identificată de Conferința Generală, și la utilizarea pentru scopuri comerciale de către grupuri care nu aparțin bisericii.

Procedura internă a Comitetului pentru mărci înregistrate al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

  1. Cererea de utilizare a unei mărci înregistrate a Bisericii

a. Departamentul de consiliere juridică analizează cererea;
b. Dacă administratorii Conferinței Generale o aprobă, departamentul de consiliere juridică prezintă cererea consiliului director al General Conference Corporation;
c. Dacă cererea este aprobată de General Conference Corporation, Departamentul de consiliere juridică îi transmite solicitantului o aprobare scrisă și un contract de licență care urmează să fie semnat de acesta.

  1. Analizarea cazurilor de folosire neautorizată a mărcilor înregistrate ale Bisericii

a. Departamentul de consiliere juridică analizează modul în care este folosită marca înregistrată;
b. Departamentul de consiliere juridică raportează administratorilor Conferinței Generale;
c. Departamentul de consiliere juridică trimite o reclamație în care prezintă problema și se oferă să discute posibilele soluții;
d. Dacă răspunsul este negativ, departamentul de consiliere juridică trimite o somație pentru încetarea folosirii mărcii înregistrate a Bisericii;
e. Dacă răspunsul este, din nou, negativ, departamentul de consiliere juridică și administratorii Conferinței Generale reanalizează situația, luând în considerare o acțiune în justiție sau alte măsuri;
f. Recomandarea cu privire la posibila măsură este înaintată pentru aprobare comitetului administrativ și consiliului director al General Conference Corporation.

  1. Revocarea permisiunii de utilizare a unei mărci înregistrate a Bisericii se va face urmându-se aceeași procedură prezentată în subsecțiunea 1 a acestei proceduri interne, decizia finală fiind, însă, revocarea, care va fi votată de Comitetul Conferinței Generale.

Măsurile luate de alte diviziuni decât cea Nord-americană trebuie să fie în armonie cu aceste linii directoare.

Acest ghid a fost adoptat în data de 11 octombrie 1983 în cadrul sesiunii consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurate în Washington, D.C., pentru a fi inclus în Statutul de organizare al Conferinței Generale/ Diviziunii Nord-americane.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print