Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Considerații cu privire la reproducerea umană asistată medical

Considerații cu privire la reproducerea umană asistată medical

Progresul în ce privește tehnologia medicală a făcut posibilă realizarea unei serii de intervenții concepute pentru asistarea reproducerii umane. Proceduri precum inseminarea artificială, fertilizarea in vitro, maternitatea de substituție, transferul de embrioni și clonarea oferă din ce în ce mai multe opțiuni pentru reproducerea umană. Aceste intervenții ridică probleme serioase de natură etică pentru creștinii care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu și cu privire la aceste probleme.

Speranța de a avea copii este, în general, puternică. Atunci când această speranță este zădărnicită de problema infertilității, dezamăgirea cauzată de lipsa copiilor afectează sever numeroase cupluri. Trebuie să înțelegem și să manifestăm compasiune față de întristarea lor. Nu este surprinzător faptul că mulți dintre cei care suferă din cauza intertilității apelează la noile tehnici de reproducere pentru a-și regăsi speranța. Cu toate acestea, odată cu posibilitățile oferite de astfel de tehnici vine și responsabilitatea de a decide dacă și când ar trebui utilizate.

Deoarece cred că Dumnezeu este preocupat de toate dimensiunile vieții umane, adventiștii de ziua a șaptea sunt devotați descoperirii și respectării principiilor lui Dumnezeu cu privire la reproducerea umană. Capacitatea de a procrea este darul lui Dumnezeu și ar trebui folosită pentru a-I aduce slavă și pentru a fi o binecuvântare pentru omenire. Prin studierea aprofundată a Bibliei și prin lucrarea Duhului Sfânt, comunitatea de credință poate identifica principiile fundamentale care să ghideze luarea deciziilor cu privire la reproducerea asistată. Iată care sunt cele mai importante dintre acestea:

  1. Reproducerea umană face parte din planul lui Dumnezeu (Geneza 1:28), iar copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului (Psalmii 127:3; 113:9). Tehnicile medicale care ajută cuplurile infertile, atunci când sunt folosite în armonie cu principiile biblice, pot fi acceptate cu conștiința curată.
  2. Lipsa copiilor nu trebuie să fie însoțită de un stigmat social sau moral și nimeni nu trebuie presat să aibă copii, cu sau fără asistență medicală (1 Corinteni 7:4,7; Romani 14:4; Matei 19:10-12; 24:19; 1 Timotei 5:8). Deciziile de a apela sau nu la tehnicile de reproducere sunt o problemă personală care trebuie discutată de soț și soție, fără constrângeri. Există numeroase motive acceptabile precum starea de sănătate și condițiile unor forme de slujire creștină (1 Corinteni 7:32,22) care pot determina oamenii să evite sau să limiteze procrearea.
  3. Idealul lui Dumnezeu este ca cei mici să beneficieze de o familie stabilă, cu implicarea activă a mamei și a tatălui (Proverbe 22:6; Psalmii 128:1-3; Efeseni 6:4; Deuteronom 6:4-7; 1 Timotei 5:8). Din acest motiv, creștinii pot apela la reproducerea asistată medical doar în limitele fidelității și stabilității căsniciei. Apelarea la terți precum donatori de spermă, donatori de ovule și mame surogat introduce o serie de probleme de natură medicală și morală care trebuie evitate. Mai mult, familia și identitatea genetică sunt importante pentru binele personal. Deciziile cu privire la reproducerea asistată trebuie să ia în considerare impactul asupra problemelor legate de moștenire din cadrul familiei.
  4. Viața umană trebuie tratată cu respect în toate etapele de dezvoltare (Ieremia 1:5; Psalmii 139:13-16). Reproducerea asistată necesită sensibilitate față de valoarea vieții umane. În cazul unor proceduri precum fertilizarea in vitro trebuie luate decizii prealabile cu privire la numărul de ovule care trebuie fertilizate și problemele de natură morală cu privire la ceea ce urmează să se întâmple cu preembrionii rămași.
  5. Deciziile referitoare la procreare ar trebui să se bazeze pe informații complete și exacte (Proverbe 12:22; Efeseni 4:15,25). Cuplurile care iau în considerare reproducerea asistată ar trebui să caute informații cu privire la acest subiect. Profesioniștii din domeniul medical ar trebui să dezvăluie natura procedurilor, riscurile emoționale și fizice, costurile, succesele dovedite și limitele.
  6. Principiile administrării creștine a vieții sunt relevante și în luarea deciziilor referitoare la reproducerea asistată (Luca 14:28; Proverbe 3:9). Unele tehnici sunt foarte costisitoare. Cuplurile care solicită servicii de reproducere asistată ar trebui să ia în considerare cheltuielile pe care le presupune aceasta.

Creștinii care caută să aplice aceste principii pot fi siguri că Duhul Sfânt îi va îndruma în luarea deciziei (Ioan 16:13). Comunitatea de credință ar trebui să încerce să înțeleagă dorința și problemele cu care se confruntă cuplurile fără copii (Efeseni 4:11-16). Una dintre alternativele pe care le pot lua în considerare cuplurile infertile este adopția. Cuplurile care analizează opțiunile cu privire la această problemă ar trebui să se poată baza pe înțelegerea plină de compasiune a familiei bisericii.

Acest document a fost recomandat de Comitetul pentru o perspectivă creștină asupra vieții umane, reunit în perioada 10-12 aprilie 1994 în Pine Springs Ranch, California, Statele Unite ale Americii, și a fost votat în data de 26 iulie 1994 de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print