Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Comunicări din partea ASI România şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România cu privire la stadiul proiectului de spital adventist în Târgu Mureş

Comunicări din partea ASI România şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România cu privire la stadiul proiectului de spital adventist în Târgu Mureş

UN LUCRU BUN LA VREMEA LUI

„Căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru bun şi pentru orice faptă.” – Eclesiastul 3:17

Este uimitor felul în care Dumnezeu conduce viața noastră atunci când ne lăsăm călăuziți de El. Chiar și cele mai întunecate văi devin pline de lumină când mergem pe drumul providenței. Atunci când înțelegem viața de credință ca o umblare cu Dumnezeu, descoperim că religia Bibliei nu este una preponderent centrată pe ceea ce să nu faci, ci una plină de viață, fundamentată pe ceea ce Hristos face în noi și prin noi.

Mulți au o imagine greșită despre adevărata lor stare înaintea lui Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le comit, dar adesea uită să-și amintească de faptele bune și nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Nu este suficient să fim pomi în grădina lui Dumnezeu și nici chiar să fim apreciați și observați de cei din jur, ci noi trebuie să corespundem așteptărilor Sale și să aducem rod.

Vom răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru tot binele pe care am fi putut să-l facem prin harul și înțelepciunea Lui, puse la dispoziția noastră. Să nu uităm că Dumnezeu ne cheamă astăzi să lucrăm în folosul oamenilor și El pregătește pentru fiecare zi ocazii care trebuie folosite. Și dacă ni se pare că resursele sunt insuficiente pentru nevoile unei lumi tot mai bolnave și pline de probleme, să nu uităm că avem un Dumnezeu cu mult mai mare decât tot ce putem noi gândi sau înțelege, iar la El, „toate lucrurile sunt cu putință”. Avem nevoie să ne reamintim că există resurse pentru nevoile oamenilor, dar nu și pentru lăcomia fiecăruia. Deși putem găsi scuze pentru a nu face nimic sau aproape nimic, în aceeași măsură putem descoperi chemarea lui Dumnezeu de a ne ridica și a lucra pentru „orice lucru și pentru orice faptă bună” (Eclesiastul 3:17).

LUCRAREA PROVIDENȚEI

În prezent avem provocarea primului spital adventist din România. Când s-a hotărât ca acest vis să devină o realitate numită  „Centrul Medical de Excelență – imagistică, radioterapie și tratament oncologic”, am primit semnale clare de la Dumnezeu că este momentul potrivit ca acest vis să se concretizeze și că El va fi cu noi. Suntem convinși că acest proiect va fi o binecuvântare pentru oameni și a fost plănuit împreună de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Asociația Adventistă pentru Suport și Inițiativă din România și un grup de medici adventiști. Pentru noi, dincolo de convingerea că facem ce este bine, au fost câteva dovezi primite din partea lui Dumnezeu, care ne-au încurajat să mergem înainte. Iată doar câteva:

1.   Deși au fost momente critice în clarificarea proiectului din punct de vedere juridic, administrativ și economic, toți factorii de decizie au rămas uniți în jurul acestuia: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Asociația Adventistă de Suport și Inițiativă, medicii implicați și alți susținători.

2.   Chiar când aveam cea mai mare nevoie, s-a primit prin donație terenul necesar proiectului, având o suprafață totală de 42 000 mp.

3.   Cu toate că terenul avea anumite restricții în ceea ce privește construcțiile, restricții impuse înainte de decembrie 1989, totuși, până la urmă acestea au fost ridicate, devenind liber pentru construcție.

4.   Unul dintre semnele cele mai importante pentru noi a fost răspunsul venit prin adresa nr. 585556/22.09.2021, în care ni s-a comunicat că proiectul nostru a obținut aprobare pentru suma de 31,7 milioane de lei din fonduri guvernamentale prin programul specificat în HG 807/2014.

Având în vedere aceste dovezi providențiale, cu toate că am întâmpinat și unele dificultăți tehnice, economice, juridice și de altă natură, avem convingerea că proiectul este pe un drum bun și suntem pregătiți să începem execuția acestuia.

O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Prin acest proiect se propune realizarea unui spital ce va funcționa după principiile Bisericii Adventiste, denumit „Centrul Medical de Excelență – imagistică, radioterapie și tratament oncologic”, în localitatea Sîngeorgiu de Mureș. Va fi o construcție modernă, cu regim de înălțime subsol + parter + 3 nivele, cu o suprafață construită desfășurată de 9 517 mp, pe un teren de cca 5 ha, la aproximativ 1,5 km de Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș.

Spitalul va asigura organizarea de prestări de servicii medicale atât în sistem ambulatoriu, cât și prin internare de o zi și spitalizare. Principalele servicii care vor fi oferite în cadrul acestui centru vor fi consultații medicale pe diverse speciali­tăți, radioterapie (bunker de tip Linac), brahiterapie, imagistică (Rx, Computer Tomograf, RMN, PET-CT), spitalizare de zi, spitalizare continuă, spațiu multifuncțional, sală de conferințe, servicii de consiliere și prevenție, un spațiu pentru închinare, laborator de analize, farmacie cu circuit închis/deschis.

CUM VOM REALIZA ACEST PROIECT?

Din punct de vedere juridic, investiția va fi realizată de către Societatea Comercială Medex Vital Serv S.R.L., al cărei asociat unic este Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș.

Pe baza Documentației Tehnice pentru Auto­ri­zarea Construcțiilor (DTAC), s-a obținut Autori­zația de Construcție nr. 71/20.12.2021. Valoarea totală actualizată a devizului este de 106 866 975 lei (circa 21,6 milioane de euro).

Măsuri planificate pentru perioada următoare:

–     25–30 ianuarie 2022 – finalizare proiect tehnic de execuție și detalii de execuție (PT+DE);

–     30 ianuarie 2022 –  elaborarea caietului de sarcini, inclusiv devizele tehnice în baza listelor de activități;

–     din 25 februarie 2022 – elaborarea procedurii de achiziție și formarea echipei tehnice pentru pregătirea licitațiilor în vederea selecției constructorului și a furnizorilor;

–     finalizarea negocierilor cu băncile creditoare interesate de finanțarea acestui proiect;

–     finalizarea documentelor care atestă finan­țarea integrală a proiectului – până la data de 22 martie 2022.

Având în vedere stadiul proiectului expus mai sus din punct de vedere tehnic, juridic și financiar, ne propunem ca execuția lucrărilor să înceapă în luna martie 2022. Conform documentației și graficului de execuție, termenul de finalizare ar fi luna decembrie 2023.

Noi credem că Dumnezeu ne-a confirmat faptul că suntem pe un drum potrivit și, chiar mai mult, că El Însuși a sorocit vremea aceasta pentru orice lucru bun și pentru orice faptă. Suntem nerăbdători să observăm noi detalii ale călăuzirii Sale și deschiși în a ne îndrepta planurile după voia Sa.

În numele Asociației Adventiste pentru Suport și Inițiativă din România, Remus Bența Sr., președinte ASI România


UNIUNEA DE CONFERINȚE INVESTEŞTE ÎN SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România transmite următoarele informații referitoare la stadiul proiectului de înființare a unui spital adventist în Tîrgu Mureș. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea pentru toți cei implicați după planul Său: „Voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioșie” (Ieremia 33:6).

Recent, în luna decembrie 2021, a fost eliberată autorizația de construcție a spitalului și deja se conturează începerea lucrărilor în primăvara anului 2022. Într-o fază avansată sunt și demersurile pentru obținerea unor linii de credit bancare de către ASI Romania, care vor întregi suma de aproximativ 21 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea proiectului, alături de finanțarea aprobată din fonduri guvernamentale prin programul specificat în HG 807/2014, contribuții ale ASI România și donații din partea Bisericii Adventiste.

Înainte de deschiderea spitalului, fundația „Centrul Medical de Excelență – imagistică, radioterapie și tratament oncologic” și Uniunea de Conferințe vor face demersurile necesare pentru a folosi marca protejată „Adventist” pe baza îndeplinirii criteriilor pentru instituțiile adventiste de sănătate la nivel internațional, stipulate în Working Policy (Regulamentul intern de organizare).

Uniunea de Conferințe susține proiectul spitalului oncologic din Tîrgu Mureș și, în conformitate cu hotărârea de comitet nr. 138/03.11.2020, completată cu hotărârea 386/23.11.2020, își va oferi sprijinul material într-o fază de roșu a construcției, cu condiția ca fundația să depună un plan financiar pentru întregul proiect.

Pentru informații legate de istoricul proiectului de spital la Tîrgu Mureș și despre situația sa juridică, vă rugăm să consultați comunicatul Uniunii de Conferințe din data de 23.06.2020 la adresa adventist.ro.

Avem convingerea că atât acest proiect de anvergură, cât și celelalte obiective prioritare în domeniile sănătății și educației, din strategia de lucru a Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe au nevoie de susținerea bisericii.

În ultimii trei ani, Uniunea a investit în dome­niile menționate mai sus peste 2 milioane de euro.
Amintim câteva proiecte finalizate sau în desfășurare care au beneficiat de suport financiar: Liceul Adventist Eviss din Iași, Liceul Adventist din Arad, Școala Gimnazială Adventistă din Târgoviște (Dâmbovița), Școala Adventistă „Elisei”, din Piatra Neamț, Școala Adventistă Primară din Pitești (Argeș), Școala Adventistă Ocna Mureș (Mureș), Școala Gimnazială „Dr. Lind”, din Câmpenița (jud. Mureș), Centrul Educațional Florești (jud. Cluj), școlile postliceale sanitare „Dr. Luca” din Brăila și Cernica (Ilfov). Uniunea a donat terenuri în suprafață de 5 000 mp și 6 000 mp la Cernica (Ilfov), respectiv Stupini (Brașov), pentru construirea a două școli adventiste: International Christian Academy of Bucharest – ICAB (Cernica) și Transylvania International School (Stupini).

De asemenea, Uniunea a susținut financiar Spitalul de recuperare medico-balnear, centru de agrement, educație, stil de viață, din Goiești (în stadiu de proiect autorizat în jud. Dolj), Centrul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Conferința Transilvania Nord, din Răstoci (jud. Sălaj), Centrul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Conferința Banat, din Groșeni (jud. Arad).

După debutul pandemiei, biserica a făcut do­nații de echipamente și materiale sanitare către mai multe spitale de pe teritoriul României.

De asemenea, am susținut cu bani și materiale câteva inițiative private, de interes misionar general, întreprinse de credincioși adventiști, cum ar fi: Sanatoriul Codlea (Brașov), Sanatoriul Dumbrava (Bistrița), Liceul Internațional Integritas (Mureș). În prezent, Uniunea derulează, la Centrul multi­funcțional al bisericii, din Stupini, Brașov, un proiect de recompartimentare, consolidare, extindere și supraetajare imobil, biserică și anexe, cu speranța că lucrările șantierului vor fi încheiate până la sfârșitul anului în curs.

Vă invităm să susțineți prin rugăciunile dumneavoastră obiectivele misionare ale bisericii în domeniul educației și sănătății, de pe teritoriul României.

„Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel” (2 Tesaloniceni 3:16).

Comitetul executiv al Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print