Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Cântecul celor răscumpărați — Bill Knott

Cânt harul minunat prin care „azi pot să fiu salvat” deși „am fost pierdut, nenorocit” – și e ceva ce trebuie să fac. Fără el aș fi pierdut pentru totdeauna, fără a mai fi regăsit.

Cântecul celor răscumpărați — Bill Knott

Cânt harul minunat prin care „azi pot să fiu salvat” deși „am fost pierdut, nenorocit” – și e ceva ce trebuie să fac. Fără el aș fi pierdut pentru totdeauna, fără a mai fi regăsit.

Dar harul este mai mult decât ceea ce face Dumnezeu pentru mine, deși s-ar putea să nu existe niciodată un imn care să îl surprindă pe deplin.

Harul este Duhul Sfânt care lucrează într-o sută de inimi atunci când împăcarea este proclamată de la amvon sau de pe înălțimi. „Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptățiți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (Romani 3:22-24).

Harul este strângerea mâinii persoanei pe care am jignit-o și care îmi oferă o îmbrățișare iertătoare deși nu am ajuns să spun „îmi pare rău”. Harul este cercul de credincioși conștienți de starea lor căzută, care îl acceptă de bunăvoie pe cel dependent, pe cel insuportabil, pe paria.

Asemenea Pruncului care ni S-a născut, harul este adevărul lui Dumnezeu pentru noi toți – asupra noastră, pentru noi, cu noi, prin noi. „Dar tuturor celor ce L‑au primit le‑a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, anume celor ce cred în Numele Său” (Ioan 1:12).

Ne învățăm unii pe alții despre această răscumpărare care poate fi împărtășită prin faptul că nu insistăm asupra drepturilor noastre, prin reducerea la tăcere a cuvintelor noastre tăioase, prin faptul că îi ținem aproape pe cei care par a intenționa să ne îndepărteze. Trăim acest har într-o părtășie care încurajează iertarea.

Roagă-te ca ochii tăi să vadă acest har mai bogat pentru a cânta acest cântec cu toată inima.

Și vei rămâne în har.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print