Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Homosexualitatea

Homosexualitatea

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea recunoaște faptul că fiecare ființă umană este valoroasă în ochii lui Dumnezeu și încearcă să le slujească tuturor bărbaților și femeilor în spiritul lui Isus. Crede, de asemenea, că, prin harul lui Dumnezeu și cu încurajarea comunității de credință, o persoană poate trăi în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Adventiștii de ziua a șaptea cred că intimitatea sexuală este rezervată relației maritale dintre un bărbat și o femeie. Acesta a fost modelul stabilit de Dumnezeu la crearea lumii. Sfânta Scriptură declară: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup” (Geneza 2:24). Întreaga Scriptură confirmă acest model heterosexual. Biblia nu face compromisuri în ceea ce privește practicile sau relațiile homosexuale. Actele sexuale în afara căsătoriei heterosexuale sunt interzise (Leviticul 20:7-21; Romani 1:24-27; 1 Corinteni 6:9-11). Isus Hristos a confirmat intenția divină de la crearea lumii: „Drept răspuns, El le-a zis: «Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: ʽDe aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trupʼ? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup»” (Matei 19:4-6). Din aceste motive, adventiștii de ziua a șaptea se opun practicilor și relațiilor homosexuale.

Isus Hristos a susținut demnitatea tuturor ființelor umane și S-a apropiat cu compasiune de persoanele și familiile care sufereau consecințele păcatului. El i-a slujit cu iubire și a transmis cuvinte de mângâiere oamenilor ce se luptau cu păcatul, în timp ce făcea distincție între dragostea Sa față de păcătoși și învățătura Sa clară cu privire la practicile păcătoase. În calitate de ucenici ai Săi, adventiștii de ziua a șaptea caută să urmeze instrucțiunile și exemplul Domnului Isus Hristos, trăind cu compasiune și credincioșie, asemenea Lui.

Această declarație a fost votată în cadrul consiliului anual al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în data de 3 octombrie 1999, în Silver Spring, Maryland, și modificată în cadrul consiliului anual al Conferinței Generale, în data de 17 octombrie 2012.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print