Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Principii de administrare a instituțiilor de sănătate

Principii de administrare a instituțiilor de sănătate

PRINCIPII

 1. Domnul Hristos a slujit persoanei în integralitatea ei . Urmând exemplul său, misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea include lucrarea de vindecare a persoanei în totalitate – trup, minte și spirit. Această lucrare presupune grijă și compasiune pentru cei bolnavi și suferinzi. Ea presupune, de asemenea, menținerea stării de sănătate. Lucrarea de vindecare cuprinde și alte aspecte precum: învățarea efectelor pozitive ale respectării legilor sănătății, relația care există între legile naturii și cele spirituale, responsabilitatea omului de a respecta aceste legi și harul lui Hristos care ne asigură o viață de biruință.
 2. Instituțiile de sănătate (spitale, clinici medicale/dentare, centre de îngrijire și cămine de bătrâni, centre de reabilitate etc.) funcționează ca parte integrantă a lucrării Bisericii și respectă standardele acesteia, inclusiv cele referitoare la sfințirea Sabatului prin promovarea unei atmosfere potrivite Sabatului pentru personal și pacienți, evitarea sarcinilor obișnuite și a serviciilor opționale de diagnostic și tratament în Sabat. Aceste standarde mai includ promovarea unei diete ovo-lacto-vegetariene care exclude folosirea de stimulenți și consumul de alcool. În plus, se asigură un mediu lipsit de fum de tutun. Se promovează controlul asupra apetitului, se controlează folosirea medicamentelelor cu potențial de abuz și nu sunt permise tehnicile care presupun controlarea minții de către o altă persoană. Instituțiile sunt conduse ținându-se cont de faptul că reprezintă extensii ale Bisericii, fiind întreprinse activități și practici care sunt clar identificate ca fiind mărturia creștină unică a adventiștilor de ziua a șaptea.
 3. În armonie cu recunoașterea demnității umane de către Domnul Hristos și cu demonstrarea dragostei Sale care iartă și poartă de grijă indiferent de trecut și respectă dreptul de a decide în viitor, instituțiile de sănătate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea pun în mod deosebit accentul pe demnitatea personală și relațiile umane. Acest lucru include o diagnosticare și un tratament adecvate, realizate de personal competent, un mediu sigur, care duce la vindecarea minții, a trupului și a spiritului, educația cu privire la obiceiuri sănătoase, precum și susținerea familiei și a pacientului în cazul în care acesta se află pe moarte.
 4. Politicile cu privire la sănătate și procedurile medicale trebuie să reflecte întotdeauna o înaltă considerație și grijă pentru valoarea vieții umane și pentru demnitatea personală.
 5. Instituțiile de sănătate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea reprezintă o parte integrantă a comunității și a națiunii în care operează. Pentru că sunt reprezentante ale iubirii lui Hristos în mijlocul acestor comunități umane, sănătatea comunității și a națiunii reprezintă preocuparea fiecărei instituții. Acestea respectă legislația în vigoare, precum și regulamentele cu privire la funcționarea instituțiilor și autorizarea personalului.
 6. Instutuțiile sunt deschise clericilor de orice confesiune care doresc să își viziteze enoriașii.
 7. Misiunea instituțiilor de a-L reprezenta pe Hristos în societate și mai ales printre aceia care apelează la serviciile lor se îndeplinește cu ajutorul unui personal competent și preocupat de binele pacienților, care respectă standardele și practicile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Pentru dezvoltarea profesională a personalului, instituțiile trebuie să organizeze în mod regulat cursuri astfel încât personalul să fie informat cu privire la cele mai recente descoperiri și practici în domeniul lor de activitate, dezvoltându-se atât din punctul de vedere al înțelegerii, cât și al împărtășirii dragostei lui Dumnezeu. Planurile pe termen lung cu privire la personal presupune și susținerea viitorilor profesioniști, inclusiv prin utilizarea instituției pentru stagiul de practică al studenților.
 8. Instituțiile trebuie să fie responsabile din punct de vedere financiar și să fie administrate în armonie cu Statutul de organizare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
 9. Educația sanitară și prevenția primară trebuie să fie parte integrantă a activității instituțiilor de sănătate.
 10. În administrarea și funcționarea fiecărei instituții de sănătate trebuie să se colaboreze în mod regulat și continuu cu Departamentul Sănătate și Temperanță. Comunicarea se va realiza cu Departamentul Sănătate și Temperanță din cadrul misiunii/conferinței, uniunii, diviziunii și Conferinței Generale, în funcție de circumstanțe și de ocazii.

ÎNFIINȚAREA ȘI DESFIINȚAREA INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE

 1. Când se ia în calcul înființarea unei noi instituții, construirea unui alt corp sau evaluarea continuării activității unei instituții deja existente trebuie să se ia în considerare următoarele aspecte:
  a. Planurile Bisericii pe termen lung în zonă și dacă instituția facilitează misiunea Bisericii.
  b. Nevoia de servicii medicale în zonă.
  c. Resursele disponibile – în special cele financiare, de personal și echipament – pentru funcționarea instituției.
  d. Reglementările guvernamentale în vigoare cu privire la funcționarea instituțiilor de sănătate.
  e. Reglementările guvernamentale în vigoare cu privire la desființarea instituțiilor de sănătate.
  f. Impactul înființării sau desființării instituției asupra Bisericii din zonă și a comunității în ansamblu.
  g. Nevoile educaționale ale Bisericii.

Această declarație a fost aprobată în cadrul consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, desfășurat în luna octombrie 1988 în Nairobi, Kenya.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print