Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și epidemia de SIDA – instrucțiuni

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și epidemia de SIDA – instrucțiuni

ARGUMENT

Epidemia globală de SIDA afectează misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de a duce evanghelia în întreaga lume. Conducătorii Bisericii sunt chemați să răspundă prin inițiative în domenii precum educația, prevenția și serviciile comunitare, precum și prin fapte personale de bunătate față de persoanele și familiile afectate de această criză. SIDA nu ține cont de granițe naționale, apartenența la o biserică, gen, stare civilă, educație, venit sau statut. În numeroase țări ale lumii, aceasta decimează populația, luând viața multor persoane, inclusiv în rândul membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Toate persoanele, și în mod deosebit tinerii care au crescut într-o epocă de delăsare morală, trebuie instruite cu privire la principiile biblice referitoare la sexualitate și intenția lui Dumnezeu ca intimitatea sexuală să fie experimentată sub protecția legământului căsătoriei. Conducerea Bisericii ar trebui să le ofere membrilor informații credibile – prezentate în propria limbă și adaptate propriei culturi. Biserica este chemată să fie atât o voce profetică, cât și una plină de compasiune – gura și mâinile lui Dumnezeu, realizând lucrarea lui Hristos în comunitate.

În îndeplinirea misiunii de a duce evanghelia tuturor raselor și popoarelor, biserica atrage în comunitatea ei multe persoane care au fost infectate cu SIDA înainte de a se alătura bisericii sau care au membri de familie infectați. Epidemia a atins o asemenea amploare încât, în cele din urmă, nicio familie nu va rămâne neatinsă. Mulți sunt infectați fără să fi făcut ei ceva greșit. O atitudine critică nu este niciodată adecvată, mai ales că sursa infecției nu poate fi determinată cu certitudine. Mulți au experimentat rușinea, frica și agonia deoarece membrii familiei lor au fost bolnavi și au murit de SIDA, adesea simțindu-se obligați să păstreze secretul cu privire la situația dureroasă prin care treceau. După cum Hristos a venit să ofere vindecare unei lumi aflate în suferință, și adventiștii de ziua a șaptea au sarcina de a se îngriji cu compasiune de cei care suferă și sunt afectați de SIDA. Credincioșii adventiști le pot sluji în siguranță ca asistenți medicali, atât acasă, cât și în unități medicale, atâta timp cât sunt instruiți cu privire la modalitatea de a o face.

RECOMANDĂRI

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își recunoaște responsabilitatea creștină de a răspunde crizei globale declanșate de răspândirea SIDA și de efectele sale devastatoare asupra omenirii și dorește să acționeze în mai multe direcții, precum:

  1. Continuarea lucrării de instruire, și vindecare a lui Hristos – care, fără prejudecăți, i-a îngrijit pe toți cei nevoiași –, făcând eforturi pentru a reduce riscul pentru persoanele care dobândesc SIDA și îngrijindu-i cu compasiune și fără să îi judece pe toți cei afectați atunci când o persoană suferă de SIDA.
  2. Desemnarea unei persoane în fiecare diviziune care, împreună cu personalul și cu resursele financiare care pot fi asigurate, va răspunde provocărilor reprezentante de SIDA prin demararea de inițiative adecvate și prin cooperarea cu alte entități din comunitate sau din țară.
  3. Crearea și implementarea de programe de educație cu privire la SIDA, utilizând Ghidul HIV/SIDA* acolo unde se dovedește util. Aceste programe ar trebui să fie adaptate nevoilor culturale și lingvistice și direcționate spre:

a. Pastori: Prin intermediul programelor de educație continuă și al întâlnirilor pastorale care au ca scop pregătirea lor pentru a-i asista pe membrii afectați de criza SIDA. Pastorii au nevoie de informații cu privire la prevenire, o slujire plină de compasiune și informații practice cu privire la desfășurarea diferitelor servicii precum cel de înmormântare a unei persoane infectate cu SIDA.

b. Profesori: Sub formă de educație continuă și de instruire la locul de muncă, punându-se accent pe transmiterea valorilor spirituale și dezvoltarea abilităților tinerilor de a face față presiunii de a-și începe viața sexuală.

c. Părinți: Prin adoptarea unui stil de viață care susține valorile creștine, recunoscând faptul că relațiile din cadrul căsătoriei și consumul de alcool sau de alte substanțe care creează dependență au un efect negativ direct asupra valorilor și practicilor sexuale ale copiilor lor.

d. Membri ai bisericii: Prin predici, studiile Școlii de Sabat, consiliere premaritală și activități de consolidare a căsătoriei, seminare cu privire la SIDA și programe educaționale care oferă informații cu privire la sexualitate în general și la SIDA în special.

e. Comunități: Recunoscând ocazia creștinilor de a fi martori și de a sluji în comunitate, prin metode adecvate și prin implicarea în inițiative comune cu alte entități din cadrul comunității.

  1. Protejarea și consolidarea căsătoriei prin:

a. Menținerea idealului de abstinență în ce privește sexul premarital.

b. Susținerea testării pentru HIV a potențialilor parteneri ca parte a programului bisericii de consiliere premaritală.

c. Înălțarea idealului lui Dumnezeu cu privire la fidelitatea în căsătorie.

d. Recomandarea măsurilor de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv împotriva HIV.

  1. Transmiterea deliberată a valorilor creștine generației viitoare, recunoscând faptul că valorile individuale cu privire la viața sexuală sunt adoptate în tinerețe. Ar trebui să se acorde prioritate furnizării de informații exacte, creării unui cadru adecvat discuțiilor deschise și să se pună accentul pe dimensiunea morală a deciziilor cu privire la sexualitate.

*Realizat de Departamentul Sănătate și Temperanță din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în colaborare cu membrii comisiei de studiere a SIDA din cadrul Conferinței Generale.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print