Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Site-urile web ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Site-urile web ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Prezența bisericilor, a organizațiilor administrative și a instituțiilor adventiste în întreaga lume a dus la o recunoaștere globală a Bisericii. Percepția publică cu privire la familia mondială a adventiștilor de ziua a șaptea este influențată de viața credincioșilor, de acțiunile fiecărei organizații, de serviciile și programele Bisericii și de aspectul proprietăților ei. Biserica a adoptat și înregistrat ca mărci înregistrate numele și sigla ei oficială. Toate entitățile confesionale listate în actualul Seventh-day Adventist Yearbook [Anuar adventist de ziua a șaptea] pot utiliza mărcile înregistrate („Seventh-day Adventists”, „Adventist”, „SDA” sau orice derivate ale acestora; a se vedea secțiunea BA 40 40 a Statutului de organizare al Conferinței Generale) și sigla Bisericii pentru uz necomercial. Dreptul de a folosi numele și sigla oficială a Bisericii este însoțit de obligația de a le proteja împotriva utilizării și reprezentării greșite.

Progresul tehnologic a făcut posibil ca o entitate locală a Bisericii să fie prezentă la nivel global prin intermediul unui site web. Este în interesul Bisericii mondiale să ofere indicații cu privire la modul în care Biserica este prezentată și percepută prin intermediul unui site web. Se așteaptă ca toate entitățile Bisericii care aleg să fie prezente online să le realizeze în conformitate cu indicațiile de mai jos. Comitetele executive ale diviziunilor pot formula indicații suplimentare cu privire la conținutul și funcționarea site-urilor web de pe teritoriul lor.

 1. Doar bisericile, organizațiile și entitățile oficiale administrate de organizațiile listate în Seventh-day Adventist Yearbook au dreptul să utilizeze simbolurile de identificare ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (siglă și text), așa cum sunt descrise în manualul Bisericii cu privire la standardele de identitate.
 2. Denumirile domeniilor utilizate de entitățile Bisericii ar trebui să fie deținute și înregistrate pe numele acelei entități sau pe numele unei alte entități confesionale precum conferința, uniunea sau diviziunea, care au aprobat utilizarea numelui de domeniu; în plus, ar trebui stabilit un plan pentru păstrarea numelui domeniului pentru ca entitatea în cauză să îl poată utiliza și în viitor.
 3. Toate site-urile web confesionale ar trebui să afișeze mărcile înregistrate, drepturile de autor și simbolurile corespunzătoare.
 4. Conținutul publicat pe oricare dintre site-urile web ale Bisericii trebuie să fie în conformitate cu convingerile și învățăturile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Materialele promoționale și informațiile furnizate prin intermediul site-ului web trebuie să fie în concordanță cu credințele și valorile etice ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
 5. Accesul publicului larg la un site web face necesară reflectarea curtoaziei care trebuie să caracterizeze discursul public în comunicare și în informațiile prezentate pe acesta. Mesajul Bisericii poate fi transmis astfel încât să recunoască diversitatea punctelor de vedere și să evite remarcile ostile sau ofensive și caricaturizarea altor oameni, grupuri sau organizații.
 6. Atunci când afișează materiale audio, video, texte și alte conținuturi, site-urile web adventiste de ziua a șaptea trebuie să respecte drepturile de proprietate.
 7. Toate site-urile web ar trebui să aibă un aspect profesional, reflectat inclusiv prin alegerea design-ului, a culorilor, a graficii și a aspectului. Se recomandă ca site-urile web să fie testate înainte de a fi făcute publice. Diviziunile pot identifica servere și platforme preferate pentru a facilita conectivitatea între entitățile Bisericii și pentru a asigura calitatea site-urilor web ale acesteia.
 8. Ar trebui să se evite utilizarea unui limbaj, a jargonului, a acronimelor și a prescurtărilor specific adventiste pe site-urile web ale Bisericii, deoarece acestea le sunt disponibile tuturor utilizatorilor de internet, mulți dintre ei înțelegând prea puțin acest limbaj. Conținutul site-urilor trebuie verificat din punctul de vedere al ortografiei și al gramaticii.
 9. Consiliul de administrație sau comitetul executiv al entității prezente pe internet este, în cele din urmă, responsabil de întreținerea, conținutul și funcționarea site-ului. Prin urmare, fiecare entitate trebuie să creeze un sistem de monitorizare și supraveghere și să numească persoanele responsabile de administrarea site-ului și de conținutul acestuia. Ar trebui acordată atenție selectării informațiilor care sunt puse la dispoziția publicului larg.
 10. În contextul culturii internetului, paginile web care includ informații care la un moment dat nu mai sunt valabile ar trebui actualizate în mod regulat. Se recomandă crearea unui sistem de monitorizare pentru cunoașterea numărului de vizitatori unici și a numărului de vizualizări ale paginii.
 11. Trebuie avută grijă în selectarea de link-uri către alte site-uri web. Informațiile prezentate pe site-urile respective ar trebui să sprijine misiunea, mesajul și valorile Bisericii. Ar trebui cerut sfatul consilierului juridic pentru a afla dacă activitatea comercială facilitată de site-ul web pune în pericol statutul de organizație fără scop lucrativ al acesteia. Entitățile Bisericii care administrează site-uri web au responsabilitatea de a asigura funcționarea și conținutul acestuia, precum și de a se asigura că se respectă legislația în vigoare, inclusiv cea referitoare la protecția confidențialității copiilor care l-ar putea accesa sau a căror fotografie ar putea apărea pe el.
 12. Este recomandată folosirea unei opțiuni pentru vizitatorii care doresc să adreseze întrebări sau să lase comentarii.

Acest ghid a fost votat în data de 10 octombrie 2006, în cadrul sesiunii consiliului anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurate în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print