Viață din belșug

Adventiştii de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă că fiind învăţături ale Sfintelor Scripturi. Aşa cum sunt prezentate mai jos, ele reflectă modul de înţelegere şi exprimare ale învăţăturii Sfintelor Scripturi de către biserică. Revizuirea acestor principii de credinţa poate avea loc cu ocazia unei sesiuni a Conferinţei Generale, atunci când biserica este condusă de Duhul Sfânt la o mai profundă înţelegere a adevărului Bibliei sau găseşte un limbaj mai adecvat prin care să exprime învăţăturile Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.

Cele 27 de puncte fundamentale de credință sunt organizate în șase categorii – Doctrina despre Dumnezeu, umanitatea, mântuirea, biserica, viața creștină și evenimentele finale. În fiecare învățătură, Dumnezeu ca un Arhitect înțelept, plin de har și de iubire infinită, reface legătura cu umanitatea de acum și până în veșnicie.

 1. Cuvântul lui Dumnezeu
 2. Dumnezeirea
 3. Dumnezeu Tatăl
 4. Dumnezeu Fiul
 5. Dumnezeu Duhul Sfânt
 6. Creația
 7. Natura omului
 8. Marea Luptă
 9. Viața, moartea și învierea Domnului Hristos
 10. Experiența mântuirii
 11. Creșterea în Hristos
 12. Biserica
 13. Rămășița și misiunea ei
 14. Unitatea în trupul lui Hristos
 15. Botezul
 16. Cina Domnului 
 17. Darurile și slujbele spirituale
 18. Darul Profeției
 19. Legea lui Dumnezeu
 20. Ziua de Odihnă – Sabatul
 21. Administrarea creștină a resurselor vieții
 22. Comportamentul creștin
 23. Căsătoria și familia
 24. Lucrarea Domnului Hristos in Sanctuarul ceresc
 25. A doua venire a Domnului Hristos
 26. Moartea și învierea
 27. Mileniul și sfârșitul păcatului
 28. Noul Pământ