Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Biblia

Noutăți

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la provocările reprezentate de bolile cu transmitere sexuală

Lumea contemporană se confruntă cu probleme etice, medicale și sociale grave care apar ca urmare a creșterii permisivității în raport cu sexualitatea și a promiscuității asociate acesteia. Deoarece creștinii fac parte din comunitatea mai largă, aceste atitudini și comportamente au pătruns și în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, făcând

Declarații Oficiale

Declarație referitoare la îngrijorarea cu privire la comportamentul sexual

În înțelepciunea și dragostea Sa infinită, Dumnezeu a creat ființa umană – bărbat și femeie – și făcând astfel a așezat societatea umană pe temelia fermă a familiei și a unui cămin iubitor. Cu toate acestea, scopul lui Satana este să pervertească orice lucru bun, iar pervertirea a ceea ce

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la SIDA

Sindromul Imunodeficienței Dobândite (SIDA) și afecțiunile asociate acestuia se răspândesc cu rapiditate în întreaga lume. Potrivit statisticilor, se estimează că în viitorul apropiat, în multe țări ale lumii, fiecare biserică de cel puțin 100 de membri va avea în mijlocul ei cel puțin un membru care are o rudă sau

Declarații Oficiale

Declarație de reconfirmare a încrederii în spiritul profeției

Noi, delegații la cea de-a LVI-a sesiune a Conferinței Generale care are loc în Utrecht, dorim să Îl lăudăm și să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru că, în harul Său, ne-a oferit darul spiritului profeției. În Apocalipsa 12, Ioan caracterizează biserica din zilele din urmă ca fiind „rămășița (…)

Declarații Oficiale

Securitatea comunistă și colaboratorii

Consiliul de Conducere al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea consideră că deconspirarea dosarelor securităţii este un act de dreptate din care cetăţenii romani pot învăţa că, mai devreme sau mai târziu, oricine se va confrunta cu raportul faptelor sale şi că orice lucru făcut în ascuns va ieşi la

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură este fundamentul înțelegerii scopului, mesajului și misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Noi respectăm Biblia ca mesaj al lui Dumnezeu transmis prin scriitori umani. Chiar dacă Scriptura este prezentată într-un limbaj, un context și un cadrul istoric specific uman, ea conține mesaje divine transmise omenirii în ansamblu

Declarații Oficiale

Angajamentul față de sănătate și vindecare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își reînnoiește angajamentul și obiectivele lucrării de sănătate, având ca scop starea de bine a membrilor săi și a comunităților pe care le slujește, precum și îmbunătățirea sănătății la nivel global. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea își reiterează angajamentul față

Declarații Oficiale

Apelul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la cooperare pentru sănătate și vindecare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își confirmă angajamentul și obiectivele lucrării sale în domeniul sănătății pentru starea de bine a membrilor ei și a comunităților pe care le slujește și pentru îmbunătățirea sănătății la nivel global.* Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea își reafirmă angajamentul față

Declarații Oficiale

Sărăcia globală

Sărăcia este prezentă în toate societățile. Sărăcia jefuieşte ființele umane de cele mai elementare drepturi. Sărăcia îi înfometează pe oameni, îi privează de asistență medicală, apă curată, educaţie, posibilitatea de a munci, iar adesea generează un sentiment de neputinţă, deznădejde şi inegalitate. Zilnic, peste 24.000 de copii mor din cauza

Declarații Oficiale

Lipsa de adăpost și sărăcia

Într-o lume distrusă de păcat, se înmulțesc roadele amare ale lăcomiei, războiului și ignoranței. Chiar și în așa-numitele „societăți dezvoltate” crește numărul persoanelor sărace și al oamenilor fără adăpost. Peste 10.000 de persoane mor în fiecare zi de foame. Peste două miliarde de persoane suferă de malnutriție, iar mii de