Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Biblia

Noutăți

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la pace

Una dintre marile probleme de natură politică și etică din zilele noastre este cea a războaielor și a păcii. Este o problemă complexă și încurcată. Disperarea planează asupra minților și inimilor oamenilor, milioane dintre aceștia așteptându-se la un holocaust nuclear fără a avea speranța fundamentală a unei vieți viitoare sau

Declarații Oficiale

O omenire: O declarație despre relațiile umane care abordează rasismul, sistemul castelor, tribalismul și etnocentrismul

Datoria morală de a proclama principiile biblice în tratarea celorlalte ființe umane a devenit primordială în contextul în care lumea recunoaște din ce în ce mai mult flagelul încă existent al nedreptății rasiale, al conflictelor între triburi și al bigotismului sistemului castelor care afectează milioane de persoane din toate societățile

Declarații Oficiale

Declarația de misiune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

MISIUNEA NOASTRĂ Să facem ucenici ai lui Isus Hristos care trăiesc dând o mărturie plină de dragoste cu privire la El și vestindu-le tuturor oamenilor evanghelia veșnică a întreitei solii îngerești, anticipând apropiata Sa revenire (Matei 28:20; Faptele Apostolilor 1:8, Apocalipsa 14:6-12). METODA NOASTRĂ Conduși de Biblie și de Duhul

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la rolul de gestionare a mediului

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are convingerea că ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-L în calitate de administratori ai Săi în gestionarea mediului într-un mod util și cu credincioșie. Natura este darul lui Dumnezeu. Din păcate, omul este responsabil și de distrugerea iresponsabilă a resurselor

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la mediu

Adventiștii de ziua a șaptea cred că ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-L în calitate de administratori ai Săi în gestionarea mediului înconjurător într-un mod util și cu credincioșie. Din păcate, omul este responsabil și de deteriorarea și exploatarea mediului. Tot mai mulți oameni au fost

Declarații Oficiale

Minoritățile religioase și libertatea religioasă: o declarare a angajamentului și a preocupării

De-a lungul istoriei, minoritățile religioase au fost adesea obiectul discriminării și al persecuției fățișe. Intoleranța religioasă și prejudecățile sunt din nou în creștere. În ciuda recunoașterii libertății tuturor oamenilor de a avea și de a împărtăși propriile convingeri religioase și de a-și schimba religia – drept susținut prin intermediul instrumentelor

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la libertatea și responsabilitatea teologică și academică

DOCUMENTUL 1: DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA LIBERTATEA TEOLOGICĂ ȘI ACADEMICĂ BISERICA ȘI INSTITUȚIILE SALE Libertatea pastorului sau evanghelistului adventist de ziua a șaptea, denumiți generic, în continuare, angajat, se bazează pe premisa teologică potrivit căreia Dumnezeu prețuiește libertatea, iar fără ea nu poate exista iubire, adevăr sau dreptate. Dragostea cere

Declarații Oficiale

Libertatea de exprimare și defăimarea religiei

O trăsătură distinctivă a oamenilor este abilitatea oferită de Dumnezeu de a comunica în general, prin discurs, simboluri şi cuvântul scris. Această capacitate este exprimată în cel mai unic modîn domeniul credinţei. Transmiterea convingerilor religioase este o componentă esenţială a abilității noastre de a explora sensul şi scopul în viaţă,

Declarații Oficiale

Declarație cu privire la libertatea religioasă

Timp de peste un secol, adventiștii de ziua a șaptea au fost promotori activi ai libertății religioase. Recunoaștem nevoia de promovare a libertății religioase ca drept fundamental al omului, în armonie cu instrumentele puse la dispoziție de Organizația Națiunilor Unite. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este prezentă în 209

Declarații Oficiale

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la criza din Kosovo

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Iugoslavia și în mod deosebit cu privire la situația din provincia Kosovo. Deși este îngrijorată cu privire la starea de bine a numeroșilor membri și instituții ale organizației Bisericii din regiune, Biserica este chiar mai îngrijorată